Home

Laatste nieuws

Dienst op zondag 2 oktober 10.00 uur
In de dienst van 2 oktober gaat onze broeder Corné Burger bij ons voor.
De livestream van de dienst kunt  hier bekijken >>


Dienst op zondag 25 september 10.00 uur
In de dienst van 25 september is onze broeder Leendert Post Burger bij ons voorgegaan.
De livestream van de dienst kunt  hier bekijken >>Dank/uitvaartdienst zuster Wil Reiff
Zaterdagmorgen om 11.00 uur is de dankdienst voor het leven van onze zuster Wil Reiff gehouden. De livestream kunt u hier bekijken >>

Overlijden zuster Reiff
Zondagmorgen 17 juli is onze zuster Wil Reiff, op een leeftijd van 90 jaar, thuisgehaald door haar Heer en Heiland. Onze zuster heeft circa 40 jaar met ons opgetrokken en we bewaren veel herinneringen aan haar. Ze was altijd zeer betrokken en belangstellend voor alles wat er in onze gemeente gebeurde en in de periode van 1994 tot 2002 was ze als Diacones onderdeel van onze kerkenraad. De laatste twee jaren kon ze niet meer in onze gemeente komen en woonde ze in het Houwingshuis. Onze zuster is nu in het Vaderhuis, maar ze laat hier een grote lege plaats achter. Daarom uw gebed voor de familie en vrienden die haar erg zullen missen.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 23 juli, om 11.00 uur en om 10.15 is er gelegenheid tot condoleren.


Dienst op zondag 17 juli 10.00 uur
In de dienst op zondag 17 juli gaat onze broeder Wim de Knijff bij ons voor.
De livestream van deze dienst kunt u hier bekijken >>


Overlijden zuster Dimmers
Op vrijdag 1 juli is onze zuster Aaltje Dimmers, op een leeftijd van 92 jaar,  thuisgehaald door haar Heer en Heiland. Onze zuster heeft ongeveer 35 jaar met ons opgetrokken in onze  gemeente en we bewaren goede herinneringen aan haar. De laatste jaren kon ze niet meer in de gemeente komen en is verhuisd naar Heemskerk. Onze zuster is nu in het Vaderhuis, maar ze laat hier een lege plaats achter bij haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en haar achter-achter kleinkinderen.


Dienst op zondag 3 juli 10.00 uur
In de dienst van zondag 3 juli gaat onze broeder Ger Kiers bij ons voor.
In deze dienst wordt tevens Lukas Floris Scholte, het zoontje van Victor en Annelie en het broertje van Matthias, gedoopt.
De livestream van deze dienst kunt u hier bekijken >>


Dienst op zondag 22 mei 10.00 uur
In de dienst op zondag 22 mei gaat onze broeder Leendert Post bij ons voor.
De livestream van deze dienst kunt u hier bekijken >>

Na afloop van deze dienst zal er een korte extra ledenvergadering gehouden worden over het onderwerp: stemmen met volmacht.


Jaarvergadering
Maandagavond 28 maart is onze jaarvergadering gehouden, waar 65 broeders en zusters aanwezig waren. Op deze vergadering zijn onze broeders Chris Simons en Martin Vos herkozen als Oudsten van onze gemeente. Tevens is er gestemd voor de verdeling van de 10% regeling: 70 stemmen voor Stichting Terwille, 48 stemmen voor Global Rice, 82 stemmen voor Kerk & Vluchteling en 58 stemmen voor de fam. Sikkema. Het te verdelen bedrag voor de 10% regeling was dit jaar € 5500.


Dienst op zondag 13 maart
In deze dienst zou onze broeder Gerben v.d. Groep bij ons voorgaan, maar onze broeder Gerben ziet zich helaas genoodzaakt om het de komende tijd wat rustiger aan te doen en wat gas terug te nemen. Daarom heeft hij de komende spreekbeurten aan onze gemeente teruggegeven. Gerben groet de gemeente hartelijk.
Onze broeder Martin Vos heeft de spreekbeurt van zondag 13 maart overgenomen. De livestream kunt u hier bekijken >>


Bijbelstudie Leendert Post, zondagavond 7 november 19.30 uur
Zondagavond 7 november, om 19.30 uur, zal onze broeder Leendert Post een Bijbelstudie houden, waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.
De livestream van deze Bijbelstudie kunt u hier bekijken >>


Bijzondere dienst op zondag 7 november 2021 om 10.00 uur
In de dienst van zondag 7 november gaat onze broeder Gerben v.d. Groep bij ons voor. In deze dienst zal onze broeder Martijn Keizer worden bevestigd als nieuwe Oudste van onze gemeente. En ook Dick en Paula v.d. Sluijs, van de Sunshine Corner, zullen hun medewerking verlenen aan deze dienst.   De livestream van de dienst kunt u hier bekijken >>


Dienst op zondag 26 september
In de dienst van Zondag 26 september worden 4 nieuwe leden bevestigd als lid van onze gemeente, te weten: Evelien, Carlijn, Victor en Annelie. In deze dienst gaat onze broeder Gerben v.d. Groep bij ons voor en in deze dienst wordt tevens het Heilig Avondmaal gevierd.
De livestream van deze dienst kunt u hier bekijken >>


Collecte via GIVT
Het is vanaf heden mogelijk om de collecte aan de VEG Den Helder te betalen via de Givt-app.
Geven in de collecte kan op deze manier zelfs vanuit uw eigen huis.
Meerdere informatie is geplaatst onder de pagina informatie, en kunt u  hier vinden >>


VEG Den Helder gaat online vanaf zondag 22 maart 2020
Het corona virus heeft grote gevolgen voor onze gemeente en onze wekelijkse samenkomsten en kerkelijke activiteiten zijn tot stilstand gekomen.
De kerkenraad heeft nagedacht over deze ontstane situatie en de mogelijkheden onderzocht om de kerkdiensten digitaal aan te bieden.
We zijn dankbaar dat onze broeder Bryan Haboldt heel veel ervaring en kennis heeft over de mogelijkheden van de multimedia, en Bryan heeft zijn hulp aangeboden. En met zijn hulp heeft onze gemeente nu een eigen YouTube kanaal aangemaakt en heeft onze Oudste en voorzitter Martin Vos vandaag een videoboodschap voor onze gemeente ingesproken.
Ook de dienst voor a.s. zondag 22 maart zal in zijn geheel als video worden aangeboden op dit YouTube kanaal. Onze broeder Tom Oudelaar zal de afkondigingen houden, onze broeder Gerben v.d. Groep heeft de prediking voor a.s. zondag op video gezet en er zijn ook een 4-tal liederen aan toegevoegd. Deze complete dienst is vanaf zondagmorgen 10.00 uur te bekijken via onderstaande link. Als u in het YouTube scherm op "alles afspelen" drukt, dan krijgt u de hele dienst in de juiste volgorde te zien. We wensen u Gods zegen en zijn nabijheid toe bij het meebeleven van deze dienst.
Belangrijk om te weten dat u de dienst niet voor 10.00 uur kunt bekijken, dus even geduld tot zondagmorgen 10.00 uur.

Klik hier voor de video boodschap van onze Oudste/voorzitter Martin Vos >>

Klik hier voor de video-kerkdienst van zondag 22-03-2020  >>


Dienst op zondag 1 maart en afscheid br. Piet de Jong
Zondagmorgen 1 maart, een dienst waarin onze broeder Piet de Jong voor de laatste keer bij ons is voorgegaan. Zo'n 25 jaar geleden kwam onze broeder voor de eerste keer in contact met onze gemeente en is onze broeder voorgegaan in onze diensten. En de laatste jaren heeft hij ook vaak het Heilig Avondmaal met ons gevierd. Martin Vos heeft onze broeder Piet en zijn vrouw Truida aan het begin van de dienst hartelijke bedankt voor al die jaren  van arbeid in onze gemeente.
Ook in deze laatste dienst van onze broeder hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. De Schriftlezing was uit Efeze 2 vers 1-10 en u kunt de dienst beluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Dienst op zondag 19 mei
Op zondag 19 mei een dienst waarin onze broeders Chris en Ed zijn bevestigd als nieuwe Oudsten en onze zuster Nicoline als nieuwe Diacones. En ook een dienst waarin we afscheid hebben genomen van onze zuster Clary, nadat ze 17 jaar onze gemeente als Diacones heeft gediend. In deze dienst  is onze broeder Gerben v.d. Groep voorgegaan en de dienst kunt u weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Afscheid Freek en Eric, zondag 18 november
Na afloop van de dienst op zondag 18 november 2018 hebben we afscheid genomen van onze broeder Eric, als Oudste van de gemeente. Eric is  12 jaar Oudste is geweest van onze gemeente en zoals u weet heeft Eric al een poosje geleden zijn ambt neergelegd. Maar er was nog niet eerder officieel afscheid genomen en daarom was vandaag het officiële afscheid van Eric, samen met zijn vrouw Sandra.
We hebben ook afscheid genomen van onze broeder Freek, die ruim 34 jaar (12.621 dagen!) Oudste is geweest van onze gemeente, waarvan 25 jaar als onze voorzitter. De bevestigingsdienst van Freek als Oudste was op 29 april 1984, in een dienst die werd geleid door broeder Barends, die benadrukte hoe belangrijk de vrouw achter de Oudste en voorganger is. Daarom ook heel veel dank aan Sandra en aan Hillie, die beiden een grote bos bloemen kregen uit handen van onze huidige voorzitter Martin.
Er zijn een drietal foto's ingestuurd, die hieronder staan.


Dienst op zondag 1 juli
Vanmorgen 1 juli, een dienst waarin onze broeder Cees v.d. Geer voor de laatste keer bij ons voorging. 60 jaar geleden ging hij, als student, in onze gemeente voor de allereerste keer voor, en vandaag nemen we na 60 jaar afscheid van elkaar.
De Schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 16: 19-31.
Aan het slot van de dienst hebben we afscheid genomen. Als verrassing waren de kinderen van Cees aanwezig in de gemeente om hier bij aanwezig te zijn. Gertjan heeft aan de hand van oude en nieuwe foto's wat historische momenten laten zien, Freek heeft namens de gemeente een brief met inhoud overhandigd, Aaf heeft de bos bloemen overhandigd voor zijn vrouw Henny en daarna hebben Freek en Martin onze broeder Cees de zegen meegegeven.
Na afloop van de dienst heeft Cees vele handen mogen schudden.
U kunt u de dienst weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Zondagmorgen bidstonden
Op de eerste zondag van de maand zal er een bidstond gehouden worden voorafgaande aan de zondagse eredienst. Deze zondagmorgen-bidstond zal gehouden worden van 08.45 tot 09.45 uur. De eerste keren zijn 7 en 14 januari en vervolgens vanaf 4 februari iedere eerste zondag van de maand.


Agenda

Woensdagmorgen 10.00 uur
Inloop/koffie ochtend

Donderdag 20.00 uur
Gemeente Bidstond

Zondag 2 oktober 10.00 uur
Voorganger: Corné Burger
Livestream >>

Agenda
De agenda (diensten)

Jaar-Planner (Google agenda)

Roosters:
Muziek & Backinggroep

Rooster kinderkerk

Rooster geluidsopname dienst

Schoonmaakrooster

Mailadres webmaster
(Gertjan Kramer)
info@veg-denhelder.nl