Home

Laatste nieuws

Dienst en livestream zondag 1 november
Zondagmorgen 1 november gaat onze broeder Peter Wijngaarden bij ons voor.  Voor de livestream klik hier >>
De livestreams van eerdere zondagen kunt u altijd terugkijken via de pagina kerkdiensten >>

Aanmelden voor de kerkdiensten
De aanmeldingen voor de kerkdiensten zullen vanaf nu via het volgende e-mailadres verlopen: aanmeldenkerkdienst@veg-denhelder.nl
Personen die aangegeven hebben elke week te willen komen hoeven zich alleen af te melden als ze de kerkdienst niet willen bijwonen. Dat is wel belangrijk omdat er maar 30 personen mogen komen en als u zich dan niet afmeldt moeten we anderen teleurstellen omdat er geen plek meer is!
Personen die niet hebben aangegeven elke week te willen komen, moeten zich voor iedere dienst apart aanmelden die ze willen bezoeken.
De afmeldingen en aanmeldingen dienen uiterlijk vrijdagavond voor elke kerkdienst doorgegeven te worden via bovenstaand e-mailadres.
Als uw aanmelding wordt gehonoreerd krijgt u op de zaterdag voorafgaande aan de dienst een bevestigingsmail.
Krijgt u geen bevestigingsmail dan kunt u de dienst niet bijwonen, maar dan krijgt u bij een volgende aanvraag wel voorrang.


Aanpassingen aantal bezoekers
Naar aanleiding van de persconferentie van het Kabinet, met daarin de aanpassingen van de groepsgrootte voor binnenruimten heeft de kerkenraad besloten om het aantal bezoekers te beperken tot 30 personen. Ook geldt bij het binnenkomen en het verplaatsen in het kerkgebouw een mondkapjesplicht. De bidstonden en de inloopmorgen gaan met inachtneming van de RIVM regels gewoon door.
Het aanmelden voor het bijwonen van de kerkdienst moet vooraf gebeuren. Omdat er slechts 30 personen aanwezig mogen zijn is het mogelijk dat niet iedere aanmelding wordt gehonoreerd. Maar we hopen dat u daarvoor begrip heeft.


Overlijden zuster Boukje van der Haven
Op zaterdag 3 oktober is onze zuster Boukje van der Haven door haar Heer en Heiland thuisgehaald. De laatste jaren kon ze niet meer in onze gemeente komen en werd ze liefdevol verzorgd in de Zeester. Maar velen van ons zullen haar herinneren als de zeer betrokken zuster die al vanaf de Hoogstraat lid was van onze gemeente. Samen met haar man Henk, die jarenlang Oudste en voorzitter is geweest van onze gemeente, heeft ze zich altijd ingezet voor onze gemeente.
Uw gebed wordt gevraagd voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, want er blijft hier toch een lege plaats achter. Het afscheid van onze zuster al plaatsvinden in besloten kring, maar u kunt persoonlijk afscheid van haar nemen in het uitvaartcentrum.


Ledenvergadering maandag 28 september
Afgelopen maart is onze ledenvergadering niet doorgegaan i.v.m. de uitbraak van de corona. De kerkenraad heeft besloten om deze ledenvergadering alsnog te houden op maandag 28 september om 20.00 uur. U dient zich wel voor deze ledenvergadering op te geven bij onze secretaris. Het handigste gaat dit via de email: vegdenhelder@quicknet.nl of anders even bellen met 0223-625057.


Hervatten van de kerkdiensten
Maandenlang hebben we geen kerkdiensten in ons kerkgebouw kunnen houden, maar vanaf zondag 9 augustus vinden de diensten gelukkig weer doorgang.

Natuurlijk moeten we ons houden aan de strikte eisen die het RIVM voorschrijft.
De indeling van de kerkzaal is daarom aangepast met losse tafeltjes met daaromheen losse stoelen. Alles met het oog om de vereiste anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. Dat betekent wel dat de capaciteit van onze kerkzaal terug is gebracht naar ongeveer 50 á 6o zitplaatsen.
Omdat we ons moeten houden aan de regels van het RIVM is het noodzakelijk dat u zich voorafgaande aan iedere dienst opgeeft, zodat we rekening kunnen houden met het aantal bezoekers die we op de zondagmorgen kunnen verwachten.
U kunt zich opgeven bij onze secretaris, het handigste via de email: vegdenhelder@quicknet.nl of anders even bellen met 0223-625057. Opgeven uiterlijk tot zaterdagmorgen voorafgaande aan de dienst.

Om tijdens de dienst alles in goede banen te leiden zult u door een aantal gastheren/vrouwen worden opgevangen en via speciale looproutes naar uw plaats worden gebracht, waarbij u uw jas mee moet nemen en die over uw rugleuning moet hangen. De kinderen zitten bij aanvang van de dienst bij de ouders en gaan na het zingen van de kinderliedjes naar de kinderkerk. Voor de zegen komen de kinderen dan weer terug in de dienst. Bij het verlaten van de dienst gaat u via de aangegeven looproutes weer naar buiten.
Helaas is er geen gelegenheid om samen na afloop een kop koffie of thee te drinken, maar bij binnenkomst kunt u wel een bakkie koffie of een kop thee meenemen naar uw zitplaats.

De eerder opgestelde regels bij binnenkomst blijven natuurlijk nog steeds van kracht en deze zijn:
**  U mag het gebouw niet betreden als u koorts heeft, verkouden bent of hooikoortsklachten heeft.
**  Bij binnenkomst desinfecteert u eerst uw handen.
**  Hierna vult u uw naam in op de aanwezigheidslijst.
**  Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
**  Er wordt niet gezongen.
**  Het toilet wordt minimaal gebruikt.
**  Aanwijzingen van de leiding dient u op te volgen.

Voor de broeders en zusters die het niet aandurven om naar de samenkomst te gaan, en we denken in het bijzonder aan de kwetsbare ouderen en/of zieken onder ons en aan broeders en zusters die i.v.m. hun beroep voor kwetsbare personen moeten zorgen, voor hen wordt de dienst uitgezonden via de Livestream. Afgelopen zondag is deze Livestream voor het eerst in gebruik genomen en op deze manier kunt u de dienst thuis live meebeleven.Als u de dienst van afgelopen zondag heeft gezien kunt u constateren dat de kwaliteit van de Livestream erg mooi is!! Met dank aan al die mensen die zich hiervoor hebben ingezet.
Privacy: We proberen bij de Livestream om de bezoekers in de zaal niet in beeld te brengen, maar als u helemaal voorin bij het podium zit kunt u misschien toch onbedoeld in beeld komen. Wilt u dat beslist niet dan kunt u dat vooraf bij de gastheer/gastvrouw kenbaar maken.


Livestream kerkdienst zondag 2 augustus
Vanmorgen zal de eerste livestream kerkdienst worden uitgezonden via ons YouTube kanaal. Deze zondag nog zonder bezoekers in de dienst. Alleen de muziekgroep is deze zondagmorgen aanwezig, en de Oudste van Dienst. De Woordverkondiging zal deze zondag worden verzorgd door onze broeder Bryan Haboldt, die een vooraf opgenomen videoboodschap zal brengen. Afgelopen woensdagavond hebben we al proefgedraaid met de streaming-kerkdienst en dat is goed gelukt.
De Lvfe stream van de dienst kunt u bekijken vanaf zondag 2 augustus 10.00 uur, of beluisteren als een MP3 bestand, via de pagina kerkdiensten.
We wensen u Gods zegen toe bij het bekijken en afluisteren van de dienst en de liederen.
U kunt hier klikken voor de Live stream kerkdienst >>
U kunt hier klikken voor de kerkdienst als MP3 geluidsbestand >>


Kinderkamp Texel  -  Ambassade & VEG
Ieder jaar wordt er door de Ambassade en de VEG een kinderkamp georganiseerd op Texel, in het kamphuis ELBA, voor kinderen van 10 t/m 12 jaar.
Ook dit jaar, van 6 t/m 11 juli,  was er weer een grote groep kinderen en begeleiders bij betrokken.
De livestreamdienst van de Ambassade stond 12 juli geheel in het teken van het Texelkamp, met liederen gezongen door een gecombineerde zang en muziekgroep, met leuke filmimpressies en de woordverkondiging door onze broeder Wim de Knijff.
U kunt de livestream van deze dienst hier bekijken>>


Maandblad Juli 2020
Het maandblad van juli is bij u thuisbezorgd. Mocht u geen maandblad hebben ontvangen, maar dit wel graag willen lezen, dan kunt u dat kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info@veg-denhelder.nl en dan krijgt u hem alsnog in de brievenbus.


Openstelling kerk voor kerkelijke activiteiten
Per 1 juni heeft onze overheid een aantal regels versoepeld en daarom zijn weer een een aantal activiteiten mogelijk in ons kerkgebouw. Met inachtneming van de geldende overheidsmaatregelen heeft de kerkenraad besloten om na 1 juni 2020 ons kerkgebouw weer open te stellen voor een aantal activiteiten. Dit zijn de inloopmorgen op de woensdagmorgen, de bidstond op de donderdagavond en de jeugdclub op de vrijdagavond. De kerkenraad heeft een aantal regels opgesteld om deze bijeenkomsten zo goed mogelijk laten verlopen en deze regels zijn voor iedereen duidelijk zichtbaar in diverse ruimten van het kerkgebouw.

Regels bij binnenkomst
**  U mag het gebouw niet betreden als u koorts heeft, verkouden bent of hooikoortsklachten heeft.
**  Bij binnenkomst desinfecteert u eerst uw handen.
**  Hierna vult u uw naam in op de aanwezigheidslijst.
**  Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
**  Er wordt niet gezongen.
**  Het toilet wordt minimaal gebruikt.
**  Aanwijzingen van de leiding dient u op te volgen.

Er is bij elke bijeenkomst een leider aanwezig om alles in goede banen te leiden. De betreffende leiders van de bijeenkomsten zijn ingelicht.
Er hoeft niet gereserveerd te worden. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met onze broeder Ed Boekestein (0223-631219 //  06-24564974) of met één van de andere kerkenraadsleden.


Doorgeven gebedspunten
In deze tijd is het belangrijk dat we gebedspunten kunnen doorgeven, zeker nu we niet meer samenkomen. De kerkenraad heeft hiervoor twee contactpersonen waaraan u de gebedspunten kunt doorgeven.
Martin Vos:  0224 - 56 24 72  //  06 - 52 57 60 14
Ed Boekestein: 0223 - 63 12 19  //  06 - 24 56 49 74


Collecte via GIVT
Het is vanaf heden mogelijk om de collecte aan de VEG Den Helder te betalen via de Givt-app.
Geven in de collecte kan op deze manier zelfs vanuit uw eigen huis.
Meerdere informatie is geplaatst onder de pagina informatie, en kunt u  hier vinden >>


Maandblad mei

Het maandblad voor de maand mei is weer bij onze leden en een aantal vrienden thuisbezorgd.
Heeft u geen maandblad ontvangen, maar wilt u het maandblad wel ontvangen, schrijf dan even een mailtje naar info@veg-denhelder.nl dan zorgen we ervoor dat u het maandblad in uw brievenbus krijgt.


Kerkdiensten ook te beluisteren via MP3
De kerkdiensten kunt u nu ook als een MP3 bestand afluisteren.
De diensten vanaf 22 maart zijn op de pagina kerkdiensten toegevoegd als MP3, naast de reedst bestaande link naar de video-kerkdienst op ons YouTube kanaal.


Online kerkdiensten voor Goede Vrijdag en de Paasdienst
Voor de Goede Vrijdag (10 april) en de Paasdienst (12 april) staan de online kerkdiensten weer voor u klaar.
In de Goede Vrijdag dienst gaat onze broeder Martin Vos voor en in de Paasdienst onze broeder Bryan Haboldt.
De Goede Vrijdag dienst, inclusief Heilig Avondmaal, kunt u bekijken vanaf vrijdagavond 19.30 uur
De Paasdienst kunt u bekijken vanaf eerste paasdag 10.00 uur
U kunt hier klikken voor de dienst op Goede Vrijdag >>
U kunt hier klikken voor de dienst op de eerste paasdag >>


Corona maatregelen
De regering heeft op 31 maart de huidige maatregelen verlengt en dat betekent dat we voorlopig geen activiteiten en kerkdiensten kunnen houden in ons kerkgebouw. Allemaal heel ingrijpend voor onze gemeente en we missen allemaal onze onderlinge ontmoetingen


VEG Den Helder gaat online
Het corona virus heeft grote gevolgen voor onze gemeente en onze wekelijkse samenkomsten en kerkelijke activiteiten zijn tot stilstand gekomen.
De kerkenraad heeft nagedacht over deze ontstane situatie en de mogelijkheden onderzocht om de kerkdiensten digitaal aan te bieden.
We zijn dankbaar dat onze broeder Bryan Haboldt heel veel ervaring en kennis heeft over de mogelijkheden van de multimedia, en Bryan heeft zijn hulp aangeboden. En met zijn hulp heeft onze gemeente nu een eigen YouTube kanaal aangemaakt en heeft onze Oudste en voorzitter Martin Vos vandaag een videoboodschap voor onze gemeente ingesproken.
Ook de dienst voor a.s. zondag 22 maart zal in zijn geheel als video worden aangeboden op dit YouTube kanaal. Onze broeder Tom Oudelaar zal de afkondigingen houden, onze broeder Gerben v.d. Groep heeft de prediking voor a.s. zondag op video gezet en er zijn ook een 4-tal liederen aan toegevoegd. Deze complete dienst is vanaf zondagmorgen 10.00 uur te bekijken via onderstaande link. Als u in het YouTube scherm op "alles afspelen" drukt, dan krijgt u de hele dienst in de juiste volgorde te zien. We wensen u Gods zegen en zijn nabijheid toe bij het meebeleven van deze dienst.
Belangrijk om te weten dat u de dienst niet voor 10.00 uur kunt bekijken, dus even geduld tot zondagmorgen 10.00 uur.

Klik hier voor de video boodschap van onze Oudste/voorzitter Martin Vos >>

Klik hier voor de video-kerkdienst van zondag 22-03-2020 (beschikbaar vanaf 10.00 uur) >>


ALLE ACTIVITEITEN STILGELEGD

Onze kerkenraad heeft besloten om alle activiteiten in de gemeente stil te leggen.
Dus tot nader order geen kerkdiensten, geen creativiteitsmiddag, geen inloopmorgen, geen woensdagmiddag Bijbelstudie, geen muziek oefenavond, geen bidstond en geen jeugdclub.

Vreemde tijden en we hopen en bidden dat we spoedig weer samen kunnen komen.


Dienst op zondag 8 maart - 10.00 uur
Zondagmorgen 8 maart, een dienst waarin onze broeder Ger Kiers bij ons is voorgegaan. De Schriftlezing was vanmorgen uit Jona 3 en Lukas 11 vers 29-32. U kunt de dienst afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Dienst op zondag 1 maart en afscheid br. Piet de Jong
Zondagmorgen 1 maart, een dienst waarin onze broeder Piet de Jong voor de laatste keer bij ons is voorgegaan. Zo'n 25 jaar geleden kwam onze broeder voor de eerste keer in contact met onze gemeente en is onze broeder voorgegaan in onze diensten. En de laatste jaren heeft hij ook vaak het Heilig Avondmaal met ons gevierd. Martin Vos heeft onze broeder Piet en zijn vrouw Truida aan het begin van de dienst hartelijke bedankt voor al die jaren  van arbeid in onze gemeente.
Ook in deze laatste dienst van onze broeder hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. De Schriftlezing was uit Efeze 2 vers 1-10 en u kunt de dienst beluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Dankdienst Zuster Ada de Vos
Woensdagmiddag, 26 februari, is de dankdienst voor onze zuster Ada de Vos gehouden. Het was een mooie en indrukwekkende dankdienst, waarin onze broeder Leo v.d. Kuijl is voorgegaan. Als U dankdienst nog een keer wilt afluisteren, kunt u dat doen onder het menu kerkdiensten >>

Overlijden zuster Ada de Vos
Op donderdag 20 februari is onze zuster Ada de Vos door haar Heer en Heiland thuisgehaald. Heel verdrietig voor onze broeder Cees en voor de hele familie. Daarom mogen we bidden om Zijn troost en Zijn nabijheid voor de familie. Onze zuster Ada is heel lang actief verbonden aan onze gemeente en laat daarom ook in onze gemeente een grote lege plaats na.
Aanstaande woensdagmiddag om 13.30 uur zal de afscheidsdienst voor onze zuster worden gehouden en voorafgaande, van 12.30 - 13.15 uur, is er gelegenheid de familie te condoleren.


Afscheidsdienst Jan Brandwijk
Dinsdag 21 januari is de afscheidsdienst voor onze broeder Jan Brandwijk gehouden. Het was een indrukwekkende en mooie afscheidsdienst, waarin onze broeder Freek Keizer voor is gegaan.
Als U de afscheidsdienst nog een keer wilt afluisteren, kunt u dat doen onder het menu kerkdiensten >>


Overlijden Broeder Jan Brandwijk
Op woensdag 15 januari is onze broeder Jan Brandwijk door zijn Heer en Heiland thuisgehaald. Erg verdrietig voor Janneke, voor hun gezin en voor alle familie en vrienden. Jan is altijd erg actief geweest in onze gemeente we zullen hem daardoor erg missen en laat hij een grote lege plaats achter. Uw gebed voor troost en Zijn nabijheid wordt gevraagd voor Janneke en voor de hele familie.


Oudejaarsdienst 31 december - 19.00 uur
Vanavond, oudejaarsavond komen we voor de laatste keer in 2019 bij elkaar en zullen we stilstaan bij het afgelopen jaar en bij de broeders en zusters die dit afgelopen jaar zijn overleden en Gods zegen vragen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. De dienst zal geleid worden door onze broeder Martin Vos. Na afloop van de dienst kunt u die weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Kerstvieringen 2019
Dit jaar zijn er weer drie kerstdiensten in onze gemeente.
Zondagmorgen 22 december vieren we samen met de kinderen het kerstfeest, waarvoor de kinderkerk al lang aan het oefenen is. We zien er weer naar uit.
Dinsdagavond 24 december is het kerstavond en dan wordt onze kerstnachtdienst gehouden, die om 21.00 uur begint.
Woensdagmorgen is het kerstfeest en dan houden we onze Kerstmorgendienst, die om 10.00 uur begint.
Na afloop van de diensten kunt u die weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Overlijden Broeder Jan Bax
Op zondag 10 november is onze broeder Jan Bax door zijn Heer en Heiland thuisgehaald, op de leeftijd van slechts 70 jaar. Verdrietig voor Els en hun gezin en voor alle familie en vrienden. Ook in onze gemeente zullen we hem erg missen en laat hij een grote lege plaats achter. Uw gebed wordt gevraagd voor Els en de familie.

Zaterdag 16 november is de afscheidsdienst voor onze broeder Jan Bax gehouden. Het was een indrukwekkende en mooie afscheidsdienst, waarin onze broeder Freek Keizer voor is gegaan. Als U de afscheidsdienst nog een keer wilt afluisteren, kunt u dat doen onder het menu kerkdiensten >>


Dienst op zondag 20 oktober
Zondagmorgen 20 oktober is een bevestigingsdienst, waarin 2 nieuwe leden worden bevestigd als lid van onze gemeente. De dienst wordt geleid door onze broeder Martin Vos en tevens vieren we samen het Heilig Avondmaal. Na afloop van de dienst kunt u die weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Bijbelstudie Kees Goedhart
Zondagavond 22 september om 19.30 uur heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven over het onderwerp: Beproeving en verzoeking. U kunt de bijbelstudie nog eens beluisteren via het menu Bijbelstudies >>


Opening seizoen 2019-2020
Zaterdagmiddag 7 september is de startmiddag van het nieuwe seizoen gehouden en dat was een gezellige middag. Het nieuwe seizoen 2019-2020 is van start gegaan!


Nieuws kinderkerk
Er is weer nieuws vanuit de kinderkerk geplaatst dat u Kunt bekijken op de pagina van de kinderkerk >>


Dienst op zondag 9 juni
De pinksterdienst waarin onze broeder Leendert Post bij ons is voorgegaan en u kunt de dienst weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


 

Dienst op zondag 19 mei
Op zondag 19 mei een dienst waarin onze broeders Chris en Ed zijn bevestigd als nieuwe Oudsten en onze zuster Nicoline als nieuwe Diacones. En ook een dienst waarin we afscheid hebben genomen van onze zuster Clary, nadat ze 17 jaar onze gemeente als Diacones heeft gediend. In deze dienst  is onze broeder Gerben v.d. Groep voorgegaan en de dienst kunt u weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Dienst op zondag 5 mei
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Joop Strietman bij ons is voorgegaan.  Het thema voor vanmorgen was: "We hebben alle reden om van harte te geloven", n.a.v. Johannes 20 vers 24-29.
Omdat onze broeder Joop voorafgaande aan de dienst een zorgelijke bericht over zijn ernstig zieke vrouw Annie kreeg, is besloten om eerst de Woordverkondiging te doen, waarna onze broeder snel naar huis kon gaan. Na de Woordverkondiging hebben we de zangdienst gehouden.
U kunt de dienst weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Overlijden en afscheidsdienst broeder Aarnoud Slimmen
Vrijdagmiddag is de afscheidsdienst voor onze broeder Slimmen gehouden, waarin onze broeder Leendert Post is voorgegaan. Als u de afscheidsdienst nog een keer wilt beluisteren, of als u vanmiddag niet aanwezig kon zijn, kunt de afscheidsdienst beluisteren via het menu kerkdiensten >>

Vrijdag 12 april is onze broeder Aarnoud Slimmen door zijn Heer en Heiland thuisgehaald, op de leeftijd van 90 jaar. We zijn dankbaar voor de vele jaren die onze broeder met ons heeft opgetrokken en we zullen hem hier missen. De afscheidsdienst voor onze broeder zal plaatsvinden op vrijdag 19 april, om 12.30 uur in de Vrije Evangelische Gemeente. De dienst zal worden geleid door onze broeder Leendert Post.
Uw gebed wordt gevraagd voor de familie, want onze broeder laat daar ook een lege plaats achter.

 


Bijbelstudie Leendert Post zondag 17 maart 2019
Vanavond een Bijbel studieavond, door onze broeder Leendert Post.
Na afloop van de studie kunt u die weer beluisteren op de pagina Bijbelstudies >>


Overlijden zuster Liesbeth v.d. Kooi
Zaterdag 2 februari is onze zuster Liesbeth v.d Kooi door haar Heer en Heiland thuisgehaald op de leeftijd van 93 jaar. We zijn dankbaar voor al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in onze gemeente. Uw gebed wordt gevraagd voor de hele familie en de goede vrienden.

Vrijdagmiddag om 12 uur is de dankdienst voor het leven van onze zuster Liesbeth v.d. Kooi gehouden. De dankdienst waarin onze broeder Piet de Jong is voorgegaan.
U kunt de dankdienst afluisteren onder het menu  kerkdiensten >>Afscheid Freek en Eric, zondag 18 november
Na afloop van de dienst op zondag 18 november 2018 hebben we afscheid genomen van onze broeder Eric, als Oudste van de gemeente. Eric is  12 jaar Oudste is geweest van onze gemeente en zoals u weet heeft Eric al een poosje geleden zijn ambt neergelegd. Maar er was nog niet eerder officieel afscheid genomen en daarom was vandaag het officiële afscheid van Eric, samen met zijn vrouw Sandra.
We hebben ook afscheid genomen van onze broeder Freek, die ruim 34 jaar (12.621 dagen!) Oudste is geweest van onze gemeente, waarvan 25 jaar als onze voorzitter. De bevestigingsdienst van Freek als Oudste was op 29 april 1984, in een dienst die werd geleid door broeder Barends, die benadrukte hoe belangrijk de vrouw achter de Oudste en voorganger is. Daarom ook heel veel dank aan Sandra en aan Hillie, die beiden een grote bos bloemen kregen uit handen van onze huidige voorzitter Martin.
Er zijn een drietal foto's ingestuurd, die hieronder staan.


Overlijden zuster Aaltje Bras - Geus

Zondag 11 november is onze zuster Ali Bras door haar Heer en Heiland thuisgehaald op de leeftijd van 94 jaar. We zijn dankbaar voor al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in onze gemeente. De dankdienst wordt a.s. vrijdag om 13.00 uur gehouden in onze gemeente en de begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Huisduinen. Uw gebed wordt gevraagd voor de hele familie.
Na afloop van de dankdienst kunt u die hier beluisteren >>


Overlijden zuster Gre Hulleman
Vrijdag 31 augustus is onze zuster Gre Hulleman door haar Heer en Heiland thuisgehaald. Woensdag 5 september, om 13.00 uur, zal de dankdienst voor haar leven worden gehouden. Voorafgaand aan de dienst is er van 12.00 tot 12.45 gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren. Uw gebed wordt gevraagd voor onze broeder Gerrit en de hele familie.
Na afloop van de dienst zal de dienst hier te beluisteren zijn >>


Overlijden broeder Stevan Bootsma
Woensdag 25 juli is onze broeder Stevan Bootsma door zijn Heer en Heiland thuisgehaald. Dinsdag 31 juli is de dankdienst voor zijn leven gehouden, waarin onze broeder Ger Kiers is voorgegaan.
Uw gebed wordt gevraagd voor zijn vrouw Joke en voor de hele familie.
De dankdienst kunt u hier beluisteren, klik hier >>


Dienst op zondag 1 juli
Vanmorgen 1 juli, een dienst waarin onze broeder Cees v.d. Geer voor de laatste keer bij ons voorging. 60 jaar geleden ging hij, als student, in onze gemeente voor de allereerste keer voor, en vandaag nemen we na 60 jaar afscheid van elkaar.
De Schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 16: 19-31.
Aan het slot van de dienst hebben we afscheid genomen. Als verrassing waren de kinderen van Cees aanwezig in de gemeente om hier bij aanwezig te zijn. Gertjan heeft aan de hand van oude en nieuwe foto's wat historische momenten laten zien, Freek heeft namens de gemeente een brief met inhoud overhandigd, Aaf heeft de bos bloemen overhandigd voor zijn vrouw Henny en daarna hebben Freek en Martin onze broeder Cees de zegen meegegeven.
Na afloop van de dienst heeft Cees vele handen mogen schudden.
U kunt u de dienst weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Afscheidsdienst broeder Ab Veenstra
Vanmiddag, 25 mei 2018, is de afscheidsdienst gehouden voor onze broeder Ab Veenstra. Een mooie  dankdienst die werd gehouden in de Samenvaaartkerk aan de Molenvaart in Breezand, en waarin onze broeder Freek Keizer voorging en de zang begeleid werd door onze muziekgroep. In deze dankdienst hebben Willy en de kinderen verteld over hun vele herinneringen aan hun man en vader.
Met dank aan de goede samenwerking met de Samenvaartkerk kunt u de dienst hier beluisteren >>


Overlijden broeder Ab Veenstra
Op zaterdag 19 mei is onze broeder Ab Veenstra overleden en naar zijn Heer en Heiland gegaan. Een groot verlies voor onze zuster Willy Veenstra en alle familie daaromheen. Onze broeder die zo lang met ons heeft opgetrokken en altijd zo betrokken is geweest bij onze gemeente en we zullen hem allemaal missen. Wilt u Willy en de kinderen en kleinkinderen opdragen in uw gebed in deze moeilijke periode.
Hieronder vindt u de overlijdenskaart


Zondagmorgen bidstonden
Op de eerste zondag van de maand zal er een bidstond gehouden worden voorafgaande aan de zondagse eredienst. Deze zondagmorgen-bidstond zal gehouden worden van 08.45 tot 09.45 uur. De eerste keren zijn 7 en 14 januari en vervolgens vanaf 4 februari iedere eerste zondag van de maand.


Laatste nieuws

Online kerkdiensten voor Goede Vrijdag en de Paasdienst
Voor de Goede Vrijdag (10 april) en de Paasdienst (12 april) staan de online kerkdiensten weer voor u klaar.
In de Goede Vrijdag dienst gaat onze broeder Martin Vos voor en in de Paasdienst onze broeder Bryan Haboldt.
De Goede Vrijdag dienst, inclusief Heilig Avondmaal, kunt u bekijken vanaf vrijdagavond 19.00 uur
De Paasdienst kunt u bekijken vanaf eerste paasdag 10.00 uur
U kunt hier klikken voor de dienst op Goede Vrijdag >>
U kunt hier klikken voor de dienst op de eerste paasdag >>


Online kerkdienst zondag 5 april
Voor zondagmorgen 5 april staat er weer een nieuwe online kerkdienst voor u gereed.
In deze online kerkdienst gaat bij ons voor onze broeder Leendert Post. De dienst kunt u bekijken vanaf zondag 5 april, 10.00 uur. (Dus niet eerder dan 10.00 uur). We wensen u Gods zegen toe bij het bekijken en afluisteren van de dienst en de liederen.
U kunt hier klikken voor de video kerkdienst >>


Doorgeven gebedspunten
In deze tijd is het belangrijk dat we gebedspunten kunnen doorgeven, zeker nu we niet meer samenkomen. De kerkenraad heeft hiervoor twee contactpersonen waaraan u de gebedspunten kunt doorgeven.
Martin Vos:  0224 - 56 24 72  //  06 - 52 57 60 14
Ed Boekestein: 0223 - 63 12 19  //  06 - 24 56 49 74


Collecte via GIVT
Het is vanaf heden mogelijk om de collecte aan de VEG Den Helder te betalen via de Givt-app.
Geven in de collecte kan op deze manier zelfs vanuit uw eigen huis.
Meerdere informatie is geplaatst onder de pagina informatie, en kunt u  hier vinden >>


Corona maatregelen
De regering heeft op 31 maart de huidige maatregelen verlengt en dat betekent dat we voorlopig geen activiteiten en kerkdiensten kunnen houden in ons kerkgebouw. Allemaal heel ingrijpend voor onze gemeente en we missen allemaal onze onderlinge ontmoetingen


VEG Den Helder gaat online
Het corona virus heeft grote gevolgen voor onze gemeente en onze wekelijkse samenkomsten en kerkelijke activiteiten zijn tot stilstand gekomen.
De kerkenraad heeft nagedacht over deze ontstane situatie en de mogelijkheden onderzocht om de kerkdiensten digitaal aan te bieden.
We zijn dankbaar dat onze broeder Bryan Haboldt heel veel ervaring en kennis heeft over de mogelijkheden van de multimedia, en Bryan heeft zijn hulp aangeboden. En met zijn hulp heeft onze gemeente nu een eigen YouTube kanaal aangemaakt en heeft onze Oudste en voorzitter Martin Vos vandaag een videoboodschap voor onze gemeente ingesproken.
Ook de dienst voor a.s. zondag 22 maart zal in zijn geheel als video worden aangeboden op dit YouTube kanaal. Onze broeder Tom Oudelaar zal de afkondigingen houden, onze broeder Gerben v.d. Groep heeft de prediking voor a.s. zondag op video gezet en er zijn ook een 4-tal liederen aan toegevoegd. Deze complete dienst is vanaf zondagmorgen 10.00 uur te bekijken via onderstaande link. Als u in het YouTube scherm op "alles afspelen" drukt, dan krijgt u de hele dienst in de juiste volgorde te zien. We wensen u Gods zegen en zijn nabijheid toe bij het meebeleven van deze dienst.
Belangrijk om te weten dat u de dienst niet voor 10.00 uur kunt bekijken, dus even geduld tot zondagmorgen 10.00 uur.

Klik hier voor de video boodschap van onze Oudste/voorzitter Martin Vos >>

Klik hier voor de video-kerkdienst van zondag 22-03-2020 (beschikbaar vanaf 10.00 uur) >>


ALLE ACTIVITEITEN STILGELEGD

Onze kerkenraad heeft besloten om alle activiteiten in de gemeente stil te leggen.
Dus tot nader order geen kerkdiensten, geen creativiteitsmiddag, geen inloopmorgen, geen woensdagmiddag Bijbelstudie, geen muziek oefenavond, geen bidstond en geen jeugdclub.

Vreemde tijden en we hopen en bidden dat we spoedig weer samen kunnen komen.


Dienst op zondag 8 maart - 10.00 uur
Zondagmorgen 8 maart, een dienst waarin onze broeder Ger Kiers bij ons is voorgegaan. De Schriftlezing was vanmorgen uit Jona 3 en Lukas 11 vers 29-32. U kunt de dienst afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Dienst op zondag 1 maart en afscheid br. Piet de Jong
Zondagmorgen 1 maart, een dienst waarin onze broeder Piet de Jong voor de laatste keer bij ons is voorgegaan. Zo'n 25 jaar geleden kwam onze broeder voor de eerste keer in contact met onze gemeente en is onze broeder voorgegaan in onze diensten. En de laatste jaren heeft hij ook vaak het Heilig Avondmaal met ons gevierd. Martin Vos heeft onze broeder Piet en zijn vrouw Truida aan het begin van de dienst hartelijke bedankt voor al die jaren  van arbeid in onze gemeente.
Ook in deze laatste dienst van onze broeder hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. De Schriftlezing was uit Efeze 2 vers 1-10 en u kunt de dienst beluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Dankdienst Zuster Ada de Vos
Woensdagmiddag, 26 februari, is de dankdienst voor onze zuster Ada de Vos gehouden. Het was een mooie en indrukwekkende dankdienst, waarin onze broeder Leo v.d. Kuijl is voorgegaan. Als U dankdienst nog een keer wilt afluisteren, kunt u dat doen onder het menu kerkdiensten >>

Overlijden zuster Ada de Vos
Op donderdag 20 februari is onze zuster Ada de Vos door haar Heer en Heiland thuisgehaald. Heel verdrietig voor onze broeder Cees en voor de hele familie. Daarom mogen we bidden om Zijn troost en Zijn nabijheid voor de familie. Onze zuster Ada is heel lang actief verbonden aan onze gemeente en laat daarom ook in onze gemeente een grote lege plaats na.
Aanstaande woensdagmiddag om 13.30 uur zal de afscheidsdienst voor onze zuster worden gehouden en voorafgaande, van 12.30 - 13.15 uur, is er gelegenheid de familie te condoleren.


Afscheidsdienst Jan Brandwijk
Dinsdag 21 januari is de afscheidsdienst voor onze broeder Jan Brandwijk gehouden. Het was een indrukwekkende en mooie afscheidsdienst, waarin onze broeder Freek Keizer voor is gegaan.
Als U de afscheidsdienst nog een keer wilt afluisteren, kunt u dat doen onder het menu kerkdiensten >>


Overlijden Broeder Jan Brandwijk
Op woensdag 15 januari is onze broeder Jan Brandwijk door zijn Heer en Heiland thuisgehaald. Erg verdrietig voor Janneke, voor hun gezin en voor alle familie en vrienden. Jan is altijd erg actief geweest in onze gemeente we zullen hem daardoor erg missen en laat hij een grote lege plaats achter. Uw gebed voor troost en Zijn nabijheid wordt gevraagd voor Janneke en voor de hele familie.


Oudejaarsdienst 31 december - 19.00 uur
Vanavond, oudejaarsavond komen we voor de laatste keer in 2019 bij elkaar en zullen we stilstaan bij het afgelopen jaar en bij de broeders en zusters die dit afgelopen jaar zijn overleden en Gods zegen vragen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. De dienst zal geleid worden door onze broeder Martin Vos. Na afloop van de dienst kunt u die weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Kerstvieringen 2019
Dit jaar zijn er weer drie kerstdiensten in onze gemeente.
Zondagmorgen 22 december vieren we samen met de kinderen het kerstfeest, waarvoor de kinderkerk al lang aan het oefenen is. We zien er weer naar uit.
Dinsdagavond 24 december is het kerstavond en dan wordt onze kerstnachtdienst gehouden, die om 21.00 uur begint.
Woensdagmorgen is het kerstfeest en dan houden we onze Kerstmorgendienst, die om 10.00 uur begint.
Na afloop van de diensten kunt u die weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Overlijden Broeder Jan Bax
Op zondag 10 november is onze broeder Jan Bax door zijn Heer en Heiland thuisgehaald, op de leeftijd van slechts 70 jaar. Verdrietig voor Els en hun gezin en voor alle familie en vrienden. Ook in onze gemeente zullen we hem erg missen en laat hij een grote lege plaats achter. Uw gebed wordt gevraagd voor Els en de familie.

Zaterdag 16 november is de afscheidsdienst voor onze broeder Jan Bax gehouden. Het was een indrukwekkende en mooie afscheidsdienst, waarin onze broeder Freek Keizer voor is gegaan. Als U de afscheidsdienst nog een keer wilt afluisteren, kunt u dat doen onder het menu kerkdiensten >>


Dienst op zondag 20 oktober
Zondagmorgen 20 oktober is een bevestigingsdienst, waarin 2 nieuwe leden worden bevestigd als lid van onze gemeente. De dienst wordt geleid door onze broeder Martin Vos en tevens vieren we samen het Heilig Avondmaal. Na afloop van de dienst kunt u die weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Bijbelstudie Kees Goedhart
Zondagavond 22 september om 19.30 uur heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven over het onderwerp: Beproeving en verzoeking. U kunt de bijbelstudie nog eens beluisteren via het menu Bijbelstudies >>


Opening seizoen 2019-2020
Zaterdagmiddag 7 september is de startmiddag van het nieuwe seizoen gehouden en dat was een gezellige middag. Het nieuwe seizoen 2019-2020 is van start gegaan!


Nieuws kinderkerk
Er is weer nieuws vanuit de kinderkerk geplaatst dat u Kunt bekijken op de pagina van de kinderkerk >>


Dienst op zondag 9 juni
De pinksterdienst waarin onze broeder Leendert Post bij ons is voorgegaan en u kunt de dienst weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


 

Dienst op zondag 19 mei
Op zondag 19 mei een dienst waarin onze broeders Chris en Ed zijn bevestigd als nieuwe Oudsten en onze zuster Nicoline als nieuwe Diacones. En ook een dienst waarin we afscheid hebben genomen van onze zuster Clary, nadat ze 17 jaar onze gemeente als Diacones heeft gediend. In deze dienst  is onze broeder Gerben v.d. Groep voorgegaan en de dienst kunt u weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Dienst op zondag 5 mei
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Joop Strietman bij ons is voorgegaan.  Het thema voor vanmorgen was: "We hebben alle reden om van harte te geloven", n.a.v. Johannes 20 vers 24-29.
Omdat onze broeder Joop voorafgaande aan de dienst een zorgelijke bericht over zijn ernstig zieke vrouw Annie kreeg, is besloten om eerst de Woordverkondiging te doen, waarna onze broeder snel naar huis kon gaan. Na de Woordverkondiging hebben we de zangdienst gehouden.
U kunt de dienst weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Overlijden en afscheidsdienst broeder Aarnoud Slimmen
Vrijdagmiddag is de afscheidsdienst voor onze broeder Slimmen gehouden, waarin onze broeder Leendert Post is voorgegaan. Als u de afscheidsdienst nog een keer wilt beluisteren, of als u vanmiddag niet aanwezig kon zijn, kunt de afscheidsdienst beluisteren via het menu kerkdiensten >>

Vrijdag 12 april is onze broeder Aarnoud Slimmen door zijn Heer en Heiland thuisgehaald, op de leeftijd van 90 jaar. We zijn dankbaar voor de vele jaren die onze broeder met ons heeft opgetrokken en we zullen hem hier missen. De afscheidsdienst voor onze broeder zal plaatsvinden op vrijdag 19 april, om 12.30 uur in de Vrije Evangelische Gemeente. De dienst zal worden geleid door onze broeder Leendert Post.
Uw gebed wordt gevraagd voor de familie, want onze broeder laat daar ook een lege plaats achter.

 


Bijbelstudie Leendert Post zondag 17 maart 2019
Vanavond een Bijbel studieavond, door onze broeder Leendert Post.
Na afloop van de studie kunt u die weer beluisteren op de pagina Bijbelstudies >>


Overlijden zuster Liesbeth v.d. Kooi
Zaterdag 2 februari is onze zuster Liesbeth v.d Kooi door haar Heer en Heiland thuisgehaald op de leeftijd van 93 jaar. We zijn dankbaar voor al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in onze gemeente. Uw gebed wordt gevraagd voor de hele familie en de goede vrienden.

Vrijdagmiddag om 12 uur is de dankdienst voor het leven van onze zuster Liesbeth v.d. Kooi gehouden. De dankdienst waarin onze broeder Piet de Jong is voorgegaan.
U kunt de dankdienst afluisteren onder het menu  kerkdiensten >>Afscheid Freek en Eric, zondag 18 november
Na afloop van de dienst op zondag 18 november 2018 hebben we afscheid genomen van onze broeder Eric, als Oudste van de gemeente. Eric is  12 jaar Oudste is geweest van onze gemeente en zoals u weet heeft Eric al een poosje geleden zijn ambt neergelegd. Maar er was nog niet eerder officieel afscheid genomen en daarom was vandaag het officiële afscheid van Eric, samen met zijn vrouw Sandra.
We hebben ook afscheid genomen van onze broeder Freek, die ruim 34 jaar (12.621 dagen!) Oudste is geweest van onze gemeente, waarvan 25 jaar als onze voorzitter. De bevestigingsdienst van Freek als Oudste was op 29 april 1984, in een dienst die werd geleid door broeder Barends, die benadrukte hoe belangrijk de vrouw achter de Oudste en voorganger is. Daarom ook heel veel dank aan Sandra en aan Hillie, die beiden een grote bos bloemen kregen uit handen van onze huidige voorzitter Martin.
Er zijn een drietal foto's ingestuurd, die hieronder staan.


Overlijden zuster Aaltje Bras - Geus

Zondag 11 november is onze zuster Ali Bras door haar Heer en Heiland thuisgehaald op de leeftijd van 94 jaar. We zijn dankbaar voor al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in onze gemeente. De dankdienst wordt a.s. vrijdag om 13.00 uur gehouden in onze gemeente en de begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Huisduinen. Uw gebed wordt gevraagd voor de hele familie.
Na afloop van de dankdienst kunt u die hier beluisteren >>


Overlijden zuster Gre Hulleman
Vrijdag 31 augustus is onze zuster Gre Hulleman door haar Heer en Heiland thuisgehaald. Woensdag 5 september, om 13.00 uur, zal de dankdienst voor haar leven worden gehouden. Voorafgaand aan de dienst is er van 12.00 tot 12.45 gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren. Uw gebed wordt gevraagd voor onze broeder Gerrit en de hele familie.
Na afloop van de dienst zal de dienst hier te beluisteren zijn >>


Overlijden broeder Stevan Bootsma
Woensdag 25 juli is onze broeder Stevan Bootsma door zijn Heer en Heiland thuisgehaald. Dinsdag 31 juli is de dankdienst voor zijn leven gehouden, waarin onze broeder Ger Kiers is voorgegaan.
Uw gebed wordt gevraagd voor zijn vrouw Joke en voor de hele familie.
De dankdienst kunt u hier beluisteren, klik hier >>


Dienst op zondag 1 juli
Vanmorgen 1 juli, een dienst waarin onze broeder Cees v.d. Geer voor de laatste keer bij ons voorging. 60 jaar geleden ging hij, als student, in onze gemeente voor de allereerste keer voor, en vandaag nemen we na 60 jaar afscheid van elkaar.
De Schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 16: 19-31.
Aan het slot van de dienst hebben we afscheid genomen. Als verrassing waren de kinderen van Cees aanwezig in de gemeente om hier bij aanwezig te zijn. Gertjan heeft aan de hand van oude en nieuwe foto's wat historische momenten laten zien, Freek heeft namens de gemeente een brief met inhoud overhandigd, Aaf heeft de bos bloemen overhandigd voor zijn vrouw Henny en daarna hebben Freek en Martin onze broeder Cees de zegen meegegeven.
Na afloop van de dienst heeft Cees vele handen mogen schudden.
U kunt u de dienst weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Afscheidsdienst broeder Ab Veenstra
Vanmiddag, 25 mei 2018, is de afscheidsdienst gehouden voor onze broeder Ab Veenstra. Een mooie  dankdienst die werd gehouden in de Samenvaaartkerk aan de Molenvaart in Breezand, en waarin onze broeder Freek Keizer voorging en de zang begeleid werd door onze muziekgroep. In deze dankdienst hebben Willy en de kinderen verteld over hun vele herinneringen aan hun man en vader.
Met dank aan de goede samenwerking met de Samenvaartkerk kunt u de dienst hier beluisteren >>


Overlijden broeder Ab Veenstra
Op zaterdag 19 mei is onze broeder Ab Veenstra overleden en naar zijn Heer en Heiland gegaan. Een groot verlies voor onze zuster Willy Veenstra en alle familie daaromheen. Onze broeder die zo lang met ons heeft opgetrokken en altijd zo betrokken is geweest bij onze gemeente en we zullen hem allemaal missen. Wilt u Willy en de kinderen en kleinkinderen opdragen in uw gebed in deze moeilijke periode.
Hieronder vindt u de overlijdenskaart


Zondagmorgen bidstonden
Op de eerste zondag van de maand zal er een bidstond gehouden worden voorafgaande aan de zondagse eredienst. Deze zondagmorgen-bidstond zal gehouden worden van 08.45 tot 09.45 uur. De eerste keren zijn 7 en 14 januari en vervolgens vanaf 4 februari iedere eerste zondag van de maand.


Agenda

Woensdagmorgen 10.00 uur
Koffieochtend

Donderdag 20.00 uur
Gemeente Bidstond

Vrijdagavond
Jeugdclub

Zondag 1 november 10.00 uur
Voorganger: Peter Wijngaarden
(Aanmelden vereist)
Livestream >>

Agenda
De agenda (diensten)

Jaar-Planner (Google agenda)

Roosters:
Muziek & Backinggroep

Rooster kinderkerk

Rooster geluidsopname dienst

Schoonmaakrooster

Mailadres webmaster
(Gertjan Kramer)
info@veg-denhelder.nl