Home

Laatste nieuws

Dienst op zondag 26 maart 10.00 uur
In de dienst van zondag 26 maart gaat onze broeder Leendert Post bij ons voor. De livestream van de dienst kunt u hier bekijken >>

Verplaatsing Bijbelstudie avond Leendert Post
De geplande Bijbelstudie op zondagavond 26 maart gaat niet door en is verplaatst naar zondagavond 23 april.


Huwelijksaankondiging Daniël & Rebecca


Dienst op zondag 19 maart 10.00 uur
In de dienst van zondag 19 maart is onze broeder Martin Vos bij ons voorgegaan. De livestream van de dienst kunt u hier bekijken >>


Overlijden zuster Annie Timmerman
Vrijdagavond 27 januari is onze zuster Annie Timmerman, op de leeftijd van 94 jaar door haar Hemelse Vader thuisgehaald. Onze zuster Annie heeft circa 40 jaar met ons opgetrokken en we bewaren veel goede herinneringen aan haar. Tot op hoge leeftijd was ze altijd zeer betrokken met de gemeente. Onze zuster is nu in het Vaderhuis maar ze laat hier een lege plaats achter en daarom uw gebed voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Donderdag 2 februari, om 12.30 uur, is de afscheidsdienst voor onze zuster en vanaf 11.30 uur is er gelegenheid tot condoleren.


Dienst op zondag 29 januari 10.00 uur
In de dienst van zondag 29 januari is onze broeder Ger Kiers bij ons voorgegaan. De livestream van de dienst kunt u hier bekijken >>


Nieuwe ventilatie kerkgebouw.
Om u een indruk te geven van de werkzaamheden voor de nieuwe ventilatie is nieuwe pagina toegevoegd met wat foto's en twee filmpjes. Deze nieuwe pagina kunt u vinden onder het kopje informatie, of door het drukken op deze link >>


Overlijden br. Jan de Vries
In de nacht van donderdag op vrijdag 29 december is onze broeder Jan de Vries plotseling door zijn Hemelse Vader thuisgehaald. Een enorme schok voor Jantien, de kinderen en kleinkinderen en de familie. Ook voor onze hele gemeente is zijn plotselinge heengaan een enorme schok en we zullen hem erg missen. We mogen bidden voor Gods troost en Zijn nabijheid voor Jantien, kinderen en kleinkinderen en de familie in deze moeilijke periode die voor hen ligt. We weten dat Jan bij zijn hemelse Vader is, maar het gemis hier is enorm.
Aanstaande vrijdag, 6 januari, om 13.30 uur zal de dankdienst voor het leven van Jan worden gehouden in onze gemeente.


Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari om 11.00 uur
In deze eerste dienst van 2023 zal onze broeder Wim de Knijff bij ons voorgaan. De livestream van de dienst kunt u hier bekijken >>


Wijziging van bidstondavond naar de vrijdagmiddag (15.00 uur)
Met ingang van het nieuwe jaar zal de donderdagse bidstond avond verhuizen naar de vrijdagmiddag, aanvang 15.00 uur


Kerstmorgen, zondag 25 december om 10.30 uur
De kerstmorgendienst is een feestelijke gezinsdienst waarin onze broeder Chris Simons de Woordverkondiging zal verzorgen.
De livestream van de dienst kun u hier bekijken  >>

Kerstavond, zaterdag 24 december om 21.00 uur
In de kerstavonddienst, die om 21.00 uur begint,  gaat onze broeder Wim de Knijff bij ons voor. U bent allemaal van harte welkom, maar als u niet in de gelegenheid bent om de dienst te bezoeken kunt u hier de livestream bekijken >>.


Kerstwens  br. Cees v.d. Geer
Onze broeder Cees v.d. Geer wenst onze gemeente van harte gezegende dagen en een rijk gezegend en gelukkig 2023 toe. Mijn zekerheid voor jullie allen is: De Heer zal U steeds gadeslaan. Beter kan het niet in het komende jaar.


Eeuwigheidszondag 20 november
Zondag 20 november is de eeuwigheidszondag en dan wordt in veel kerken stilgestaan bij de overledenen.
En ook in onze gemeente hebben we op deze zondag onze broeders en zusters herdacht, die zijn heengegaan naar hun Heer en Heiland. Dit als troost en bemoediging voor de familie en nabestaanden die het heengaan van een geliefde als een groot gemis ervaren.

Deze zondag, 20 november, is onze broeder Don Ceder bij ons voorgegaan en de livestream van de dienst kunt u hier bekijken >>


Dienst op zondag 3 juli 10.00 uur
In de dienst van zondag 3 juli gaat onze broeder Ger Kiers bij ons voor.
In deze dienst wordt tevens Lukas Floris Scholte, het zoontje van Victor en Annelie en het broertje van Matthias, gedoopt.
De livestream van deze dienst kunt u hier bekijken >>


Dienst op zondag 22 mei 10.00 uur
In de dienst op zondag 22 mei gaat onze broeder Leendert Post bij ons voor.
De livestream van deze dienst kunt u hier bekijken >>

Na afloop van deze dienst zal er een korte extra ledenvergadering gehouden worden over het onderwerp: stemmen met volmacht.


Jaarvergadering
Maandagavond 28 maart is onze jaarvergadering gehouden, waar 65 broeders en zusters aanwezig waren. Op deze vergadering zijn onze broeders Chris Simons en Martin Vos herkozen als Oudsten van onze gemeente. Tevens is er gestemd voor de verdeling van de 10% regeling: 70 stemmen voor Stichting Terwille, 48 stemmen voor Global Rice, 82 stemmen voor Kerk & Vluchteling en 58 stemmen voor de fam. Sikkema. Het te verdelen bedrag voor de 10% regeling was dit jaar € 5500. 


Bijzondere dienst op zondag 7 november 2021 om 10.00 uur
In de dienst van zondag 7 november gaat onze broeder Gerben v.d. Groep bij ons voor. In deze dienst zal onze broeder Martijn Keizer worden bevestigd als nieuwe Oudste van onze gemeente. En ook Dick en Paula v.d. Sluijs, van de Sunshine Corner, zullen hun medewerking verlenen aan deze dienst.   De livestream van de dienst kunt u hier bekijken >>


Dienst op zondag 26 september 2021
In de dienst van Zondag 26 september worden 4 nieuwe leden bevestigd als lid van onze gemeente, te weten: Evelien, Carlijn, Victor en Annelie. In deze dienst gaat onze broeder Gerben v.d. Groep bij ons voor en in deze dienst wordt tevens het Heilig Avondmaal gevierd.
De livestream van deze dienst kunt u hier bekijken >>


Collecte via GIVT
Het is vanaf heden mogelijk om de collecte aan de VEG Den Helder te betalen via de Givt-app.
Geven in de collecte kan op deze manier zelfs vanuit uw eigen huis.
Meerdere informatie is geplaatst onder de pagina informatie, en kunt u  hier vinden >>


VEG Den Helder gaat online vanaf zondag 22 maart 2020
Het corona virus heeft grote gevolgen voor onze gemeente en onze wekelijkse samenkomsten en kerkelijke activiteiten zijn tot stilstand gekomen.
De kerkenraad heeft nagedacht over deze ontstane situatie en de mogelijkheden onderzocht om de kerkdiensten digitaal aan te bieden.
We zijn dankbaar dat onze broeder Bryan Haboldt heel veel ervaring en kennis heeft over de mogelijkheden van de multimedia, en Bryan heeft zijn hulp aangeboden. En met zijn hulp heeft onze gemeente nu een eigen YouTube kanaal aangemaakt en heeft onze Oudste en voorzitter Martin Vos vandaag een videoboodschap voor onze gemeente ingesproken.
Ook de dienst voor a.s. zondag 22 maart zal in zijn geheel als video worden aangeboden op dit YouTube kanaal. Onze broeder Tom Oudelaar zal de afkondigingen houden, onze broeder Gerben v.d. Groep heeft de prediking voor a.s. zondag op video gezet en er zijn ook een 4-tal liederen aan toegevoegd. Deze complete dienst is vanaf zondagmorgen 10.00 uur te bekijken via onderstaande link. Als u in het YouTube scherm op "alles afspelen" drukt, dan krijgt u de hele dienst in de juiste volgorde te zien. We wensen u Gods zegen en zijn nabijheid toe bij het meebeleven van deze dienst.
Belangrijk om te weten dat u de dienst niet voor 10.00 uur kunt bekijken, dus even geduld tot zondagmorgen 10.00 uur.

Klik hier voor de video boodschap van onze Oudste/voorzitter Martin Vos >>

Klik hier voor de video-kerkdienst van zondag 22-03-2020  >>


Dienst op zondag 1 maart en afscheid br. Piet de Jong
Zondagmorgen 1 maart, een dienst waarin onze broeder Piet de Jong voor de laatste keer bij ons is voorgegaan. Zo'n 25 jaar geleden kwam onze broeder voor de eerste keer in contact met onze gemeente en is onze broeder voorgegaan in onze diensten. En de laatste jaren heeft hij ook vaak het Heilig Avondmaal met ons gevierd. Martin Vos heeft onze broeder Piet en zijn vrouw Truida aan het begin van de dienst hartelijke bedankt voor al die jaren  van arbeid in onze gemeente.
Ook in deze laatste dienst van onze broeder hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. De Schriftlezing was uit Efeze 2 vers 1-10 en u kunt de dienst beluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Dienst op zondag 19 mei
Op zondag 19 mei een dienst waarin onze broeders Chris en Ed zijn bevestigd als nieuwe Oudsten en onze zuster Nicoline als nieuwe Diacones. En ook een dienst waarin we afscheid hebben genomen van onze zuster Clary, nadat ze 17 jaar onze gemeente als Diacones heeft gediend. In deze dienst  is onze broeder Gerben v.d. Groep voorgegaan en de dienst kunt u weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Afscheid Freek en Eric, zondag 18 november
Na afloop van de dienst op zondag 18 november 2018 hebben we afscheid genomen van onze broeder Eric, als Oudste van de gemeente. Eric is  12 jaar Oudste is geweest van onze gemeente en zoals u weet heeft Eric al een poosje geleden zijn ambt neergelegd. Maar er was nog niet eerder officieel afscheid genomen en daarom was vandaag het officiële afscheid van Eric, samen met zijn vrouw Sandra.
We hebben ook afscheid genomen van onze broeder Freek, die ruim 34 jaar (12.621 dagen!) Oudste is geweest van onze gemeente, waarvan 25 jaar als onze voorzitter. De bevestigingsdienst van Freek als Oudste was op 29 april 1984, in een dienst die werd geleid door broeder Barends, die benadrukte hoe belangrijk de vrouw achter de Oudste en voorganger is. Daarom ook heel veel dank aan Sandra en aan Hillie, die beiden een grote bos bloemen kregen uit handen van onze huidige voorzitter Martin.
Er zijn een drietal foto's ingestuurd, die hieronder staan.


Dienst op zondag 1 juli
Vanmorgen 1 juli, een dienst waarin onze broeder Cees v.d. Geer voor de laatste keer bij ons voorging. 60 jaar geleden ging hij, als student, in onze gemeente voor de allereerste keer voor, en vandaag nemen we na 60 jaar afscheid van elkaar.
De Schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 16: 19-31.
Aan het slot van de dienst hebben we afscheid genomen. Als verrassing waren de kinderen van Cees aanwezig in de gemeente om hier bij aanwezig te zijn. Gertjan heeft aan de hand van oude en nieuwe foto's wat historische momenten laten zien, Freek heeft namens de gemeente een brief met inhoud overhandigd, Aaf heeft de bos bloemen overhandigd voor zijn vrouw Henny en daarna hebben Freek en Martin onze broeder Cees de zegen meegegeven.
Na afloop van de dienst heeft Cees vele handen mogen schudden.
U kunt u de dienst weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Zondagmorgen bidstonden
Op de eerste zondag van de maand zal er een bidstond gehouden worden voorafgaande aan de zondagse eredienst. Deze zondagmorgen-bidstond zal gehouden worden van 08.45 tot 09.45 uur. De eerste keren zijn 7 en 14 januari en vervolgens vanaf 4 februari iedere eerste zondag van de maand.


testlink

Agenda

Woensdagmorgen 10.00 uur
Inloop/koffie ochtend

Vrijdagmiddag 15.00 uur
Gemeente Bidstond

Zondag 26 maart 10.00 uur
Voorganger: Leendert Post
Livestream >>

Maandag 27 maart 20.00 uur
Jaarlijkse ledenvergadering

Agenda
De agenda (diensten)

Jaar-Planner (Google agenda)

Roosters:
Muziek & Backinggroep

Mailadres webmaster
(Gertjan Kramer)
info@veg-denhelder.nl