Home

Laatste nieuws

Dienst op zondag 15 april
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Leendert Post bij ons voorgaat. De Schriftlezing is vanmorgen uit Johannes 4 vers 1-30. Na afloop van de dienst kunt u de dienst weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Paasdienst
Vanmorgen een paas/gezinsdienst met bijdragen van de kinderkerk, jeugdclub, Lynn en Annabel en waarin onze broeder Martin Vos voorging.
De dienst kunt u afluisteren onder het menu kerkdiensten >>

 


Goede Vrijdag
Vanavond een dienst waarin we de dood van onze Here Jezus hebben herdacht in een Avondmaalsdienst waarin onze broeder Freek Keizer voorging. U kunt de dienst beluisteren onder het menu kerkdiensten>>


Ledenvergadering 26 maart
Maandagavond 26 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het was een drukbezochte avond waarop maar liefst 90 leden en 5 vrienden aanwezig waren, hetgeen betekent dat iedereen zich zeer betrokken voelt bij het wel en wee van onze gemeente. Hieronder vindt u een aantal punten uit deze vergadering.

 • Een belangrijk onderdeel was de verkiezing van nieuwe kerkenraadsleden.
  Uit de kerkenraad waren Richard de Vos en Henny Bras aftredend, en beiden hadden zich weer herkiesbaar gesteld. Omdat de kerkenraad de laatste jaren sterk onderbezet was geraakt, zijn door de kerkenraad 4 nieuwe kandidaat Oudsten aan ons voorgesteld. Door de ledenvergadering zijn de volgende kerkenraadsleden gekozen:
  Hennie Bras is gekozen als Diacones en Richard de Vos, Karel de Weerd, Tom Oudelaar, Rien v.d. Haven en Henk Veenstra zijn gekozen als Oudsten.
 • Er is ook gekozen voor de besteding van de 10% regeling.
  Mercy Ships: 127 stemmen = € 1843
  Stichting Present: 84 stemmen = € 1219
  Christenen voor Israël: 75 stemmen = € 1088
  Stichting Gave: 93 stemmen = € 1350
 • Onze broeder Freek Keizer is in 1984 als Oudste gekozen en hij is alweer 25 jaar onze Voorzitter. Onze broeder Freek deelde ons mee dat hij na afloop van deze ledenvergadering de functie van Voorzitter neerlegt en dat onze broeder Martin Vos de functie van Voorzitter op zich zal nemen. Onze broeder Freek zal nog als Oudste aanblijven, totdat de nieuwe Oudsten zijn geïnstalleerd en er een goede overdacht heeft plaatsgevonden.
 • Als u het maandblad voortaan digitaal wilt lezen, kunt u dat kenbaar maken door een mailtje te sturen naar de redacteur van ons maandblad, onze broeder Piet Bras >>. Dan krijgt u in het vervolg het maandblad digitaal toegestuurd.

Het was een lange vergadering geworden en we hebben met elkaar gesproken over tal van onderwerpen. De beantwoording van de punten uit de rondvraag zullen aan u worden teruggekoppeld via met maandblad.


Bijbelstudie Kees Goedhart
Zondagavond 11 maart heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven over het onder werp "Spanning en Stress". U kunt de Studie hier beluisteren >>


Nieuws van de kinderkerk maart 2018
Desiree heeft een bijdrage geschreven voor het maandblad maart en U kunt dit lezen onder het menu kinderkerk >>


Datum Ledenvergadering 26 maart
Als datum voor onze jaarlijkse ledenvergadering is maandag 26 maart vastgesteld.
Zoals gebruikelijk kunt u weer projecten voor de 10% regeling indienen bij de kerkenraad, met daarbij de motivatie waarom u vindt dat een bepaald project onze steun nodig heeft.


Volleybaltoernooi 2018
Update Volleybaltoernooi zaterdag 6 januari:
Het volleybaltoernooi is inmiddels afgelopen. Het is een mooi toernooi geweest, waaraan van onze gemeente met veel teams heeft meegedaan. Aan het eind van het toernooi waren er twee finales om de derde en vierde plaats en om de eerste en tweede plaats. In beide finales speelde een team van de VEG. De beide finales waren  erg spannend en de finale werd uiteindelijk gewonnen met 22-20. De foto's zijn bijgevoegd bij de eerdere foto's van vrijdagavond klik hier>>

Vrijdagavond is het volleybaltoernooi van start gegaan met de jeugdteams.
Onze beide jeugdteams hebben het uitstekend gedaan en troffen elkaar in de finale. Dat was een spannend treffen waarin VEG-1 uiteindelijk aan het langste eind trok. U kunt hier wat foto's bekijken >>
Morgen gaat het Volleybal toernooi weer verder met het Mix Toernooi. Komt u maar even gezellig een kijkje nemen in de sporthal "De Brug".

Het winnende team van het toernooi 2018

Jeugdteam VEG - 1

Jeugdteam VEG - 2


Foto's Kerstnachtdienst
Tijdens de kerstnachtdienst zijn er een aantal foto's gemaakt en deze kunt u hier bekijken>>


Zondagmorgen bidstonden
Op de eerste zondag van de maand zal er een bidstond gehouden worden voorafgaande aan de zondagse eredienst. Deze zondagmorgen-bidstond zal gehouden worden van 08.45 tot 09.45 uur. De eerste keren zijn 7 en 14 januari en vervolgens vanaf 4 februari iedere eerste zondag van de maand.


Dienst op zondag 31 december (Oudejaarsdienst)
De laatste dienst van 2017, waarin onze broeder Freek Keizer bij ons voorging en met ons heeft nagedacht over Efeze 1:3-14 en 1 Samuel 17. De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Kerstnachtdienst en de Kerstmorgendienst
We kunnen weer terugkijken op een fijne kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst. Fijn om zo met elkaar het kerstfeest te vieren. Er is weer veel werk verricht door enthousiaste broeders en zusters en het was erg mooi. Voor foto's van de kerstnachtdienst klik hier>>
U kunt de kerstmorgendienst weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Kinderkerstfeest 24 december 2017
Vanmorgen samen met de kinderen het kinderkerstfeest gevierd. De kinderkerkleiding en de kinderen hadden weer veel werk verzet om samen met de hele gemeente het kinderkerstfeest te vieren. Daarvoor heel veel dank aan alle medewerkers en de kinderen. Hieronder vindt u een aantal foto's van deze morgen en een klein stukje film.
U  kunt de dienst ook weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Nieuws van de muziekgroep
Alice de Vos had een stukje geschreven voor ons maandblad, maar onderweg is het ergens verdwenen en dus niet in het maandblad terechtgekomen.
Op de menubalk van onze website heb ik een nieuw tabblad gemaakt voor de muziekgroep en daar kunt u alsnog het stukje van Alice lezen.


Nieuws van de kinderkerk
Klaske en Mandy hebben beiden weer een bijdrage geschreven voor het maandblad december/januari. U kunt deze stukjes lezen onder het menu kinderkerk >>


Presentatie Petra en Nelleke
Zondagavond hebben Petra en Nelleke een boeiende presentatie gegeven over hun reis naar Afrika.


Dienst op zondag19 november
Vanmorgen een dienst waarin Joah de Vos is opgedragen door Richard de Vos. Joah de Vos, het zoontje van Geert en Corriadne en het broertje van Hosea.
Onze broeder Cees v.d. Geer heeft met ons nagedacht over het Bijbelgedeelte uit Genesis 18 vers 16-33 en de zang werd weer begeleid door de muziekgroep.
U kunt de dienst weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Afscheidsdienst van onze broeder Jan Slikker
Vanmiddag de afscheidsdienst van onze broeder Jan Slikker in onze gemeente. Getroost met de wetenschap dat onze broeder nu in het Vaderhuis is met de vele woningen, samen met zijn vrouw Ria.
U kunt de dienst afluisteren via het menu Kerkdiensten>>

Overlijden Br. Jan Slikker
Zondagmorgen, 22 oktober 2017, is onze broeder Jan Slikker door zijn Heer en Heiland thuisgehaald. Een groot gemis voor de familie, maar ook een grote troost voor de familie dat hun ouders nu weer samen zijn in het Vaderhuis.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden vrijdag 27 oktober om 14.00 uur in ons kerkgebouw aan de Burgemeester Houwingsingel.


Bijbelstudie Kees Goedhart 22 oktober
Vanavond 22 oktober heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gehouden over het onderwerp "Dienstbaarheid". U kunt deze Bijbelstudie beluisteren va het menu Bijbelstudies >>.
Voor uw agenda: Er is een nieuwe afspraak gemaakt voor zondagavond 11 maart 2018.

Zondag 22 oktober
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Ger Kiers bij ons voorging, en het onderwerp vanmorgen was een studie over Israël. De inleidende Schriftgedeelten waren:  Gen 12:1-3 ; Gen 15:1-6 en Gen 17:1-5. De zang werd zoals gebruikelijk weer begeleid door de muziekgroep.
U kunt de diensten afluisteren via het menu kerkdiensten >>
Als u alleen de Bijbelstudie wilt afluisteren kunt u dit doen via het menu Bijbelstudies >>


Nieuwe website
Het is alweer 10 jaar geleden dat de website van de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder online is gekomen. In de tussentijd is er op technisch gebied veel veranderd. Dat betekent dat er een grote kans bestaat dat mijn oude besturingssysteem (Windows 98) er binnenkort mee ophoudt. En dan kan het programma waarmee ik de website 10 jaar geleden heb gebouwd niet meer functioneren.
Daarom heb ik deze nieuwe website gemaakt, die online op de server draait.
Ik heb hier en daar nog een link geplaatst naar de oude website, zodat niet alle historie is verdwenen en u de oude artikelen nog kan lezen. Hier en daar zal er nog wel een linkje fout staan, maar ik hoop dat u alles weer kunt vinden op de website.
Gertjan


Geboortekaartje Joah de Vos
U had nog het geboortekaartje van Joah Marinus de Vos tegoed.

 


Start seizoen op zaterdag 30 september
De start van het nieuwe seizoen is zaterdag ingeluid met een gezellige startmiddag. We begonnen met Koffie, thee, limonade en gebak. Daarna was er een fietsspeurtocht georganiseerd langs de verschillende kerken in Den Helder. Ook was er een gouden tijden sing-in waar we de oudere liederen hebben gezongen. Na afloop hebben we samen met elkaar heerlijk gegeten met een ijsje toe.
Chris Simons heeft een aanta foto's gemaakt, die in een filmje zijn verwerkt, klik hier >>


Dienst zondag 1 oktober
Vandaag was het een feestelijke dienst waarin 5 broeders en zusters zijn bevestigd als lid van onze gemeente: Gert en Hettie Middeljans, Jan en Gerry Terpstra en Ger v.d. Haagen.
De Woordverkondiging vanmorgen werd verzogd door onze broeder Gerben van de Groep. Het thema was werk in uitvoering, naar aanleiding van de schriftgedeelten Psalm 127:1-5 ; Spreuken 21:31 ; Genesis 11:1-9 ; 1 Kon 5:17 en 6:7 ; Efeze 2: 19-22 ; 1 Kor 3:9-17 en 1 Petrus 2:4-7.
De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren via de pagina kerkdiensten >>


Oude informatie
De oudere informatie vindt u op de oude website.
De oude website wordt niet meer bijgehouden, maar u kunt wel oude feiten en foto's vinden.
Klik hier voor de oude website >>

Agenda

Iedere woensdag 10.00 uur
Inloopmorgen

Iedere donderdag 20.00 uur
Gemeente Bidstond


Zondag 22 april

Voorganger: Ger Kiers
Oudste: Freek Keizer

 

Agenda
De agenda (diensten)
Jaar-Planner (Google agenda)

Roosters:
Muziek & Backinggroep
(incl meezingen kinderen)

Rooster kinderkerk

Rooster geluidsopname dienst

Schoonmaakrooster

Mailadres webmaster
(Gertjan Kramer)
info@veg-denhelder.nl