Home

Laatste nieuws

Ledenvergadering maandag 25 maart 2019
Op maandagavond 25 maart, om 20.00 uur, zal onze jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Onze leden en vrienden zijn van harte welkom op deze avond.


Dienst op zondag 24 maart 2019
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Arnold Kramer bij ons voorgaat en u kunt de dienst na afloop weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Bijbelstudie Leendert Post zondag 17 maart 2019
Vanavond een Bijbel studieavond, door onze broeder Leendert Post.
Na afloop van de studie kunt u die weer beluisteren op de pagina Bijbelstudies >>


Dienst op zondag 17 maart 2019
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Piet de Jong bij ons is voorggegaan.
In deze dienst zijn 4 broeders en zusters bevestigd als lid van onze gemeente.
U kunt u de dienst weer beluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Overlijden zuster Liesbeth v.d. Kooi
Zaterdag 2 februari is onze zuster Liesbeth v.d Kooi door haar Heer en Heiland thuisgehaald op de leeftijd van 93 jaar. We zijn dankbaar voor al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in onze gemeente. Uw gebed wordt gevraagd voor de hele familie en de goede vrienden.

Vrijdagmiddag om 12 uur is de dankdienst voor het leven van onze zuster Liesbeth v.d. Kooi gehouden. De dankdienst waarin onze broeder Piet de Jong is voorgegaan.
U kunt de dankdienst afluisteren onder het menu  kerkdiensten >>


Dienst op zondag 3 februari 2019
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Piet de Jong bij ons is voorgegaan. De Schriftlezing was uit Psalm 103 vers 1-13 en u kunt de dienst weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Nieuws kinderkerk
Op de pagina van de kinderkerk is weer een nieuw stukje geplaatst, waarin u wordt bijgepraat over de kinderkerk


Doopdienst op zondag 20 januari
Vanmiddag is de doopdienst gehouden waarin Teunie, Demi, Daniel en Rebecca zijn gedoopt. De dienst werd gehouden in het gebouw van de Baptisten gemeente aan de Baljuwstraat en was drukbezocht. Het was een mooie en bijzondere doopdienst met mooie getuigenissen. Met dank aan de opnamedienst van de Baptisten gemeente kunt u de dienst nog eens afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Oudejaarsdienst 31 december 2018
Op oudejaarsavond is onze oudejaarsdienst gehouden, waarin onze broeder Freek Keizer is voorgegaan. U kunt de dienst weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Kerstdiensten
Maandagavond om 21.00 uur is er de kerstnachtdienst, waarin onze broeder Leendert Post voor zal gaan.
Op de eerste kerstdag is er om 10.00 uur onze kerstmorgendienst, waarin onze broeder Martin Vos voor zal gaan.
Na afloop van de diensten kunt u die weer beluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Kinderkerstfeest op zondag 16 december
Vanmorgen hebben we met elkaar het kinderkerstfeest gevierd en het was weer een echt feest met elkaar. De kinderen hadden goed geoefend en ze hebben ons in een musical meegenomen naar een bejaardenhuis. Er is heel veel werk verzet door de kinderkerkleiding en de kinderen. Geweldig allemaal!
U kunt de dienst afluisteren onder het menu kerkdiensten >>

Foto's: Er zijn vanmorgen ook een aantal foto's gemaakt.
Als u deze foto's wilt bekijken moet u even een mailtje sturen naar info@veg-denhelder.nl en dan krijgt u van mij een link toegestuurd waar u de foto's kunt bekijken.


Geboortekaartje Fleur v.d. Groep
Gerben en Ilse van de Groep zijn verblijd en gezegend met de geboorte van hun dochtertje Fleur Elisabeth. Ik heb een ingescand geboortekaartje ontvangen en dat staat hieronder. Als u een kaartje wilt sturen kunt u hun adres verkrijgen bij onze broeder Piet Bras.


Nieuws kinderkerk
Op de pagina van de kinderkerk is weer een nieuw stukje geplaatst, waarin u wordt bijgepraat over de kinderkerk en er  staat een stukje waarin Jane zich aan u voorstelt. Verder is er ook nieuws te melden over de sunshine corner >>


Afscheid Freek en Eric, zondag 18 november
Na afloop van de dienst op zondag 18 november 2018 hebben we afscheid genomen van onze broeder Eric, als Oudste van de gemeente. Eric is  12 jaar Oudste is geweest van onze gemeente en zoals u weet heeft Eric al een poosje geleden zijn ambt neergelegd. Maar er was nog niet eerder officieel afscheid genomen en daarom was vandaag het officiële afscheid van Eric, samen met zijn vrouw Sandra.
We hebben ook afscheid genomen van onze broeder Freek, die ruim 34 jaar (12.621 dagen!) Oudste is geweest van onze gemeente, waarvan 25 jaar als onze voorzitter. De bevestigingsdienst van Freek als Oudste was op 29 april 1984, in een dienst die werd geleid door broeder Barends, die benadrukte hoe belangrijk de vrouw achter de Oudste en voorganger is. Daarom ook heel veel dank aan Sandra en aan Hillie, die beiden een grote bos bloemen kregen uit handen van onze huidige voorzitter Martin.
Er zijn een drietal foto's ingestuurd, die hieronder staan.


Dienst op zondag 18 november
Zondag 11 november gaat onze broeder Piet de Jong bij ons voor. De Schriftlezing is vanmorgen uit Mattheus 25 vers  31-46. Roberta komt vanmorgen op doorreis naar Duitsland even bij ons langs en ook nemen we vanmorgen afscheid van Freek en Eric. Na afloop van de dienst kunt u die weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>

Bijbelstudie zondagavond 18 november 19.30 uur
Vanavond, 18 november zal onze broeder Leendert Post een Bijbelstudie geven, met als onderwerp "de gemeente". De studie begint om 19.30 uur en na afloop kunt u de Bijbelstudie hier beluisteren >>


Overlijden zuster Aaltje Bras - Geus
Zondag 11 november is onze zuster Ali Bras door haar Heer en Heiland thuisgehaald op de leeftijd van 94 jaar. We zijn dankbaar voor al die jaren die ze met ons heeft opgetrokken in onze gemeente. De dankdienst wordt a.s. vrijdag om 13.00 uur gehouden in onze gemeente en de begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Huisduinen. Uw gebed wordt gevraagd voor de hele familie.
Na afloop van de dankdienst kunt u die hier beluisteren >>


Nieuws uit de kinderkerk
Op de pagina van de kinderkerk is weer een nieuw stukje geplaatst, waarin u wordt bijgepraat over de kinderkerk en waarin Rebecca zich aan u voorstelt.


Dienst op zondag 28 oktober
Vanmorgen, 28 oktober, is onze broeder Bryan Haboldt bij ons voorgegaan en heeft met ons nagedacht over Jozua 3, over een stap in geloof. De dienst kunt u weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Bijbelstudie Kees Goedhart
Zondagavond 14 oktober heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven en deze studie kunt u afluisteren  onder het menu Bijbelstudies >>


Overlijden zuster Gre Hulleman
Vrijdag 31 augustus is onze zuster Gre Hulleman door haar Heer en Heiland thuisgehaald. Woensdag 5 september, om 13.00 uur, zal de dankdienst voor haar leven worden gehouden. Voorafgaand aan de dienst is er van 12.00 tot 12.45 gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren. Uw gebed wordt gevraagd voor onze broeder Gerrit en de hele familie.
Na afloop van de dienst zal de dienst hier te beluisteren zijn >>


Overlijden broeder Stevan Bootsma
Woensdag 25 juli is onze broeder Stevan Bootsma door zijn Heer en Heiland thuisgehaald. Dinsdag 31 juli is de dankdienst voor zijn leven gehouden, waarin onze broeder Ger Kiers is voorgegaan.
Uw gebed wordt gevraagd voor zijn vrouw Joke en voor de hele familie.
De dankdienst kunt u hier beluisteren, klik hier >>


Dienst op zondag 1 juli
Vanmorgen 1 juli, een dienst waarin onze broeder Cees v.d. Geer voor de laatste keer bij ons voorging. 60 jaar geleden ging hij, als student, in onze gemeente voor de allereerste keer voor, en vandaag nemen we na 60 jaar afscheid van elkaar.
De Schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 16: 19-31.
Aan het slot van de dienst hebben we afscheid genomen. Als verrassing waren de kinderen van Cees aanwezig in de gemeente om hier bij aanwezig te zijn. Gertjan heeft aan de hand van oude en nieuwe foto's wat historische momenten laten zien, Freek heeft namens de gemeente een brief met inhoud overhandigd, Aaf heeft de bos bloemen overhandigd voor zijn vrouw Henny en daarna hebben Freek en Martin onze broeder Cees de zegen meegegeven.
Na afloop van de dienst heeft Cees vele handen mogen schudden.
U kunt u de dienst weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Bijbelstudie Leendert Post
Vanavond, 3 juni zal onze broeder Leendert Post een Bijbelstudie houden over het onderwerp "de gemeente". Na afloop van deze Bijbelstudie kunt u die nog eens afluisteren onder het menu Bijbelstudies >>


Dienst op zondag 3 juni
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Ger Kiers is voorgegaan en met ons heeft nagedacht over het Bijbelgedeelte in Openbaringen 2 vers 12-17. U kunt de dienst weer afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Afscheidsdienst broeder Ab Veenstra
Vanmiddag, 25 mei 2018, is de afscheidsdienst gehouden voor onze broeder Ab Veenstra. Een mooie  dankdienst die werd gehouden in de Samenvaaartkerk aan de Molenvaart in Breezand, en waarin onze broeder Freek Keizer voorging en de zang begeleid werd door onze muziekgroep. In deze dankdienst hebben Willy en de kinderen verteld over hun vele herinneringen aan hun man en vader.
Met dank aan de goede samenwerking met de Samenvaartkerk kunt u de dienst hier beluisteren >>


Overlijden broeder Ab Veenstra
Op zaterdag 19 mei is onze broeder Ab Veenstra overleden en naar zijn Heer en Heiland gegaan. Een groot verlies voor onze zuster Willy Veenstra en alle familie daaromheen. Onze broeder die zo lang met ons heeft opgetrokken en altijd zo betrokken is geweest bij onze gemeente en we zullen hem allemaal missen. Wilt u Willy en de kinderen en kleinkinderen opdragen in uw gebed in deze moeilijke periode.
Hieronder vindt u de overlijdenskaart


Nieuws van de kinderkerk mei 2018
Er is weer nieuws vanuit de kinderkerk. Dat kunt u lezen onder het menu kinderkerk >>


Paasdienst
Vanmorgen een feestelijke paas/gezinsdienst met bijdragen van de kinderkerk, jeugdclub, Lynn en Annabel en waarin onze broeder Martin Vos voorging.
De dienst kunt u afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Goede Vrijdag
Vanavond een dienst waarin we de dood van onze Here Jezus hebben herdacht in een Avondmaalsdienst waarin onze broeder Freek Keizer voorging. U kunt de dienst beluisteren onder het menu kerkdiensten>>


Ledenvergadering 26 maart
Maandagavond 26 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het was een drukbezochte avond waarop maar liefst 90 leden en 5 vrienden aanwezig waren, hetgeen betekent dat iedereen zich zeer betrokken voelt bij het wel en wee van onze gemeente. Hieronder vindt u een aantal punten uit deze vergadering.

 • Een belangrijk onderdeel was de verkiezing van nieuwe kerkenraadsleden.
  Uit de kerkenraad waren Richard de Vos en Henny Bras aftredend, en beiden hadden zich weer herkiesbaar gesteld. Omdat de kerkenraad de laatste jaren sterk onderbezet was geraakt, zijn door de kerkenraad 4 nieuwe kandidaat Oudsten aan ons voorgesteld.
  Hennie Bras is herkozen als Diacones en Richard de Vos is herkozen als Oudste.
 • Er is ook gekozen voor de besteding van de 10% regeling.
  Mercy Ships: 127 stemmen = € 1843
  Stichting Present: 84 stemmen = € 1219
  Christenen voor Israël: 75 stemmen = € 1088
  Stichting Gave: 93 stemmen = € 1350
 • Onze broeder Freek Keizer is in 1984 als Oudste gekozen en hij is alweer 25 jaar onze Voorzitter. Onze broeder Freek deelde ons mee dat hij na afloop van deze ledenvergadering de functie van Voorzitter neerlegt en dat onze broeder Martin Vos de functie van Voorzitter op zich zal nemen. Onze broeder Freek zal nog als Oudste aanblijven, totdat de nieuwe Oudsten zijn geïnstalleerd en er een goede overdacht heeft plaatsgevonden.
 • Als u het maandblad voortaan digitaal wilt lezen, kunt u dat kenbaar maken door een mailtje te sturen naar de redacteur van ons maandblad, onze broeder Piet Bras >>. Dan krijgt u in het vervolg het maandblad digitaal toegestuurd.

Het was een lange vergadering geworden en we hebben met elkaar gesproken over tal van onderwerpen. De beantwoording van de punten uit de rondvraag zullen aan u worden teruggekoppeld via met maandblad.


Bijbelstudie Kees Goedhart
Zondagavond 11 maart heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gegeven over het onder werp "Spanning en Stress". U kunt de Studie hier beluisteren >>


Nieuws van de kinderkerk maart 2018
Desiree heeft een bijdrage geschreven voor het maandblad maart en U kunt dit lezen onder het menu kinderkerk >>


Datum Ledenvergadering 26 maart
Als datum voor onze jaarlijkse ledenvergadering is maandag 26 maart vastgesteld.
Zoals gebruikelijk kunt u weer projecten voor de 10% regeling indienen bij de kerkenraad, met daarbij de motivatie waarom u vindt dat een bepaald project onze steun nodig heeft.


Zondagmorgen bidstonden
Op de eerste zondag van de maand zal er een bidstond gehouden worden voorafgaande aan de zondagse eredienst. Deze zondagmorgen-bidstond zal gehouden worden van 08.45 tot 09.45 uur. De eerste keren zijn 7 en 14 januari en vervolgens vanaf 4 februari iedere eerste zondag van de maand.


Dienst op zondag 31 december (Oudejaarsdienst)
De laatste dienst van 2017, waarin onze broeder Freek Keizer bij ons voorging en met ons heeft nagedacht over Efeze 1:3-14 en 1 Samuel 17. De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst afluisteren onder het menu kerkdiensten >>


Kerstnachtdienst en de Kerstmorgendienst
We kunnen weer terugkijken op een fijne kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst. Fijn om zo met elkaar het kerstfeest te vieren. Er is weer veel werk verricht door enthousiaste broeders en zusters en het was erg mooi. U kunt de kerstmorgendienst weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


Kinderkerstfeest 24 december 2017
Vanmorgen samen met de kinderen het kinderkerstfeest gevierd. De kinderkerkleiding en de kinderen hadden weer veel werk verzet om samen met de hele gemeente het kinderkerstfeest te vieren. Daarvoor heel veel dank aan alle medewerkers en de kinderen.
U  kunt de dienst ook weer afluisteren via het menu kerkdiensten >>


 

Bijbelstudie Kees Goedhart 22 oktober
Vanavond 22 oktober heeft onze broeder Kees Goedhart een Bijbelstudie gehouden over het onderwerp "Dienstbaarheid". U kunt deze Bijbelstudie beluisteren va het menu Bijbelstudies >>.
Voor uw agenda: Er is een nieuwe afspraak gemaakt voor zondagavond 11 maart 2018.


Zondag 22 oktober
Vanmorgen een dienst waarin onze broeder Ger Kiers bij ons voorging, en het onderwerp vanmorgen was een studie over Israël. De inleidende Schriftgedeelten waren:  Gen 12:1-3 ; Gen 15:1-6 en Gen 17:1-5. De zang werd zoals gebruikelijk weer begeleid door de muziekgroep.
U kunt de diensten afluisteren via het menu kerkdiensten >>
Als u alleen de Bijbelstudie wilt afluisteren kunt u dit doen via het menu Bijbelstudies >>


Start seizoen op zaterdag 30 september
De start van het nieuwe seizoen is zaterdag ingeluid met een gezellige startmiddag. We begonnen met Koffie, thee, limonade en gebak. Daarna was er een fietsspeurtocht georganiseerd langs de verschillende kerken in Den Helder. Ook was er een gouden tijden sing-in waar we de oudere liederen hebben gezongen. Na afloop hebben we samen met elkaar heerlijk gegeten met een ijsje toe.


Dienst zondag 1 oktober
Vandaag was het een feestelijke dienst waarin 5 broeders en zusters zijn bevestigd als lid van onze gemeente.
De Woordverkondiging vanmorgen werd verzogd door onze broeder Gerben van de Groep. Het thema was werk in uitvoering, naar aanleiding van de schriftgedeelten Psalm 127:1-5 ; Spreuken 21:31 ; Genesis 11:1-9 ; 1 Kon 5:17 en 6:7 ; Efeze 2: 19-22 ; 1 Kor 3:9-17 en 1 Petrus 2:4-7.
De zang werd weer begeleid door de muziekgroep en u kunt de dienst weer afluisteren via de pagina kerkdiensten >>

Agenda

Iedere woensdag 10.00 uur
Inloopmorgen

Iedere donderdag 20.00 uur
Gemeente Bidstond

Eerste zondag v.d. maand 08.45 uur
Zondagmorgen bidstond

Zondag 24 maart 10.00 uur
Voorganger: Arnold Kramer
Oudste: Tom Oudelaar

Maandag 25 maart 20.00 uur
Ledenvergadering

Agenda
De agenda (diensten)

Jaar-Planner (Google agenda)

Roosters:
Muziek & Backinggroep
(incl meezingen kinderen)

Rooster kinderkerk

Rooster geluidsopname dienst

Schoonmaakrooster

Mailadres webmaster
(Gertjan Kramer)
info@veg-denhelder.nl