Privacy

privacyverklaring


Verantwoordelijke

Vrije Evangelische Gemeente Den Helder is een kerkelijke organisatie, die is gevestigd in Den Helder. Binnen de kerk wordt gewerkt met persoonsgegevens van kerkleden, -bezoekers, medewerkers en (keten) partners. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de kerkleden en -bezoekers voor het goed uitvoeren van de taken die wij als kerk op ons nemen: het bouwen en onderhouden van een gemeenschap die Gods Koninkrijk wil verkondingen en daarbij ook naar elkaar omziet en meeleeft.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoons­gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onder­staande contactgegevens:


Gegevens Verantwoordelijke

Naam                     Vrije Evangelische Gemeente Den Helder
Postadres              Ceramstraat 62, 1782 CD Den Helder
Bezoekadres         Burgemeester Houwingsingel 1, 1781 XD Den Helder
E-mail                    secretaris@veg-denhelder.nl

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en –reglement achter de volgende link: https://www.veg-denhelder.nl/privacy.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website laat u geen persoonsgegevens bij ons achter. Zo verwerken wij geen persoonsgegevens op de website maar worden uw gegevens persoonlijk opgevraagd en offline verwerkt wanneer u daadwerkelijk vriend of lid wordt van onze gemeente.


Cookies en tracking op de website

Op onze website https://www.veg-denhelder.nl, gebruiken wij geen cookies.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 juli 2018.