Bidstond

Gebed is belangrijk in en voor onze gemeente. Zonder gebed blijft alles wat we doen voornamelijk mensenwerk. Wij geloven dat alleen een biddende gemeente tot vervulling kan komen in Gods plan, door de leiding van de Heilige Geest.

Wekelijks komen wij samen op vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. De eerste zondag van de maand is er om 9:00 uur ook een bidstond in ons kerkgebouw. 

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”.  –  Hebreeën 4:16

Ook jij bent nodig, zien we je dan?