Kinderkerk

Elke zondag is er in de VEG voor de kinderen in de basisschoolleeftijd kinderkerk. Tijdens de afkondigingen en het zingen van de kinderliedjes zitten we vooraan in de kerkzaal en daarna verplaatsen we ons naar een sfeervol lokaaltje achter in het gebouw voor onze eigen dienst. Momenteel hebben we ongeveer 17 kinderen ‘op de lijst’ staan en zo nu en dan schuift er een gastkind aan. De ochtenden worden om en om geleid door vijf enthousiaste hoofdleiders en enkele hulpen en assistenten.

Wat doen we precies tijdens die kinderkerkochtenden?
– We bidden met en voor de kinderen.
– We luisteren in een vertelrondje naar hun verhalen en vragen.
– Een Bijbelverhaal staat centraal.
– Na het verhaal volgt een verwerking (een werkje, een puzzel of een quiz).
– We zingen met elkaar en oefenen het liedje van de maand.
– We oefenen ons aandeel in allerhande gezinsdiensten.
– We spelen spelletje en maken veel plezier!

Zo nu en dan is er nieuws van de kinderkerk te lezen in het maandblad. Verder mag u gerust eens in ons lokaaltje kijken of een van de leiding aanschieten wanneer u vragen heeft. Het is altijd onze motivatie om de kinderen te leren over Gods Liefde en hen bekend te maken met Zijn verlossingswerk. We hopen en bidden dat de kinderen – mede door fijne ochtenden in de kinderkerk – vroeger of later een keuze voor Hem maken.


Nieuws kinderkerk juli 2019

Wij hebben, als leiding van de kinderkerk, de laatste vergadering van dit seizoen achter de rug. We kijken terug op een fijn en goed seizoen waarin we de kinderen steeds over onze Here Jezus mochten vertellen, Kerstfeest mochten vieren, Paasfeest en recentelijk Pinksteren.

Op het moment dat ik dit schrijf, staan ons nog 2 bijzondere zondagen te wachten. Zondag 30 juni nemen  we afscheid van Luca, we zijn al druk bezig met de voorbereidingen.  De afsluiting in Quelderduyn, die nog georganiseerd wordt door Daan-Peter, bedankt hoor Daan-Peter, vindt plaats op zondag 7 juli. De ouders krijgen hier nog bericht over.

Ondertussen worden er mensen benaderd voor het zomerrooster. Wanneer het rooster compleet is, wordt het ter inzage opgehangen op het prikbord in de hal van de kerk.

We hebben ook geïnventariseerd wie er van de hulpen en assistenten door willen gaan in het nieuwe seizoen en tot onze grote vreugde, willen ze dat allemaal wel. Een dankpunt!!

We hebben, in overleg met de zang/muziekgroep ook besloten om geen lijst meer te maken van kinderen die op het podium met de microfoons mee mogen zingen. Dat betekent niet dat er geen kinderen meer mee zingen hoor: elk kind dat het leuk vindt om op het podium mee te zingen is van harte welkom!!

U heeft de afgelopen tijd (vanaf aug. 2017) steeds een stukje van de kinderkerk in het maandblad en op de website kunnen lezen. Hier komt volgend seizoen ook verandering in; Gerard neemt dit van mij (Klaske) over en zal een andere opzet gaan gebruiken, wat dat zal zijn, merkt u vanzelf!

Tot slot nog een stukje uit de nieuwsbrief van Sunshine Corner. Elk jaar komen Dik en Paula bij de zendingsmarkt naar onze gemeente toe om spulletjes te verkopen en iets te vertellen over hun werk bij Sunshine Corner. Omdat er dit jaar geen zendingsmarkt wordt georganiseerd, zijn we ons nog aan het beraden of en wanneer we Dik en Paula uitnodigen om iets te vertellen.
Hier een citaat uit de laatste nieuwsbrief (geschreven door een deelnemer aan een reis naar Cebu (waar Sunshine Corner gevestigd is):

Het welkomfeest de tweede avond dat we er waren was super mooi: de nieuwe bus werd ingezegend en alle huisgezinnen hadden een act voorbereid. Wat kunnen ze goed dansen en wat doen ze dat met overgave. Je kunt niet anders dan deze kinderen in je hart sluiten. Alle dagen waren dagen met een gouden randje De dag naar het strand met alle kinderen, staf, huisouders was geweldig. Wat een dankbaarheid en vreugde bij de kinderen. De huismoeders waren heel vroeg opgestaan om al het eten klaar te maken wat meegenomen werd voor de lunch en avondmaaltijd. We werden zo verwend. (Het eten was trouwens elke dag verrukkelijk!!) Wat heb ik genoten van al die blije snoetjes, wat een plezier met elkaar, spelen in de zee. Karaoke is ook favoriet. Uit volle borst zingen ze liederen tot eer van Onze Hemelse Vader. Dat is trouwens ook heel opvallend: ze zingen de hele dag. Hier word ik stil van. En als het tijd is om naar huis te gaan, pakken ze allemaal mee aan, je hoort geen onvertogen woord. Iedereen heeft zijn aandeel. Op sommige avonden gingen we na het eten op de speelplaats zitten waar de jongens basketballen en de meisjes een spel met slippers spelen. Ze kunnen hier met niets spelen… Ellen had nagellakjes meegebracht en zodra de kinderen dit zagen, werd er lustig op los gelakt. En aan het T-shirt weer afgedaan om opnieuw een ander kleurtje te kunnen gebruiken. Zelfs sommige jongens deden mee. Wat mooi om te zien, en wat genieten de kinderen van deze persoonlijke aandacht. En wat geven ze ons veel terug. Als je met ze praat, laten ze altijd hun dankbaarheid aan de Heer weten.

Ik heb dit stuk met ontroering gelezen, wilt u meer weten over Sunshine Corner dan kunt u kijken op de volgende website: www.sunshinecorner.nl

Namens de kinderkerk,
Klaske


Nieuws kinderkerk juni 2019
In het vorige maandblad schreef ik dat we als kinderkerkleiding nog druk bezig waren met de voorbereiding van het Paasfeest. Inmiddels is dat feest achter de rug en heeft u in het kerkkrantje (als u er niet bij was) kunnen lezen hoe het geweest is. Clary schreef er uitgebreid over.
Wij, als leiding, vonden het een mooie dienst waar we als leiding erg van genoten hebben. Ook de kinderen hebben genoten, we hebben ze later gevraagd wat ze hadden onthouden.
Nou, dat waren natuurlijk de paaseieren en dan met name wie er wel (ook grote kinderen die op hun knieën waren gaan zitten!) en wie er geen ei hadden gehad (kinderen die wat verder achterin de kerk zaten).
En dat er NIETS in zat maar na het verhaal van Martin snapten ze dat wel. Zo werd heel duidelijk gemaakt dat het graf ook leeg was en dat vergeten ze natuurlijk niet snel meer. Ook het schaduwspel van de cluppers had veel indruk gemaakt op de kinderen van de kinderkerk.
Een enkeling had ook een plantje weg gebracht maar wist niet meer naar wie maar wel dat de betreffende persoon er blij mee was!
Het liedje dat we hadden geoefend met de kinderen “Jezus ik wil U bedanken” vonden zij en wij erg goed gaan.  Maar uiteindelijk gaat het daar natuurlijk allemaal niet om en daarom hebben we voor en na de Paasdienst nog veel aandacht besteed aan de betekenis van de kruisiging en de opstanding van onze Here Jezus. Pasen is eigenlijk het mooiste feest uit de Bijbel, zo kwamen we tot de ontdekking want zonder de opstanding van de Here Jezus zouden wij nu niet kunnen leven als verloste kinderen en Eeuwig leven kunnen krijgen.

Na de Pasen zijn we weer doorgegaan met de lessen uit het Oude Testament, uit de G.O.G. lessen, we zijn met het Bijbelboek Richteren bezig. Best een lastig boek om te behandelen, het gaat veel over de ongehoorzaamheid van het volk en wat God daaraan doet om er verandering in te brengen.
Aan de ene  kant wordt hier het geduld en de liefde van God mee getoond (Hij stuurt steeds weer nieuwe richters) maar aan de andere kant komt ook duidelijk naar voren dat God regelmatig teleurgesteld is in Zijn volk en ook boos is. Dit is aan de kinderen uit te leggen door te vertellen dat zij ook straf verdiend hebben als ze ongehoorzaam zijn aan hun ouders of leerkrachten, maar dat er ook steeds ruimte is voor vergeving en een nieuwe start.

Wij hebben nog 2 speciale zondagen voordat de zomervakantie begint voor ons als leiding. Wij doen dan heel graag weer een beroep op u, als gemeentelid, om een ochtend te verzorgen voor de kinderen. Boeken en materialen zijn er volop aanwezig en wij helpen u graag op weg.
U kunt uw naam invullen op de lijst die u binnenkort op het prikbord in de hal kunt vinden.
30 juni is de dienst waarin we als kinderkerk afscheid nemen van Luca. Hij stroomt door naar de vrijdagavondclub en heeft nog iets over zichzelf geschreven.
Een week later op 7 juli organiseren wij een gezellige laatste ochtend waar de ouders nog meer over zullen horen via de mail.
Zondag 14 juli draaien wij dan nog zelf kinderkerk en voor de zondagen daarop komt er dus een lijst waarop u uw naam kunt invullen. De kinderen krijgen in de laatste week van de zomervakantie weer bericht op welke groep ze worden verwacht. Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook altijd welkom.

Wij zijn blij met uw steun en uw gebed voor ons als leiding en voor de kinderen uit de gemeente. Zij groeien op in een onrustige tijd en hebben God en de Bijbel heel hard nodig.
Gods zegen gewenst, namens de kinderkerkleiding,
Klaske


Bijdrage Luca
Hallo allemaal,
Ik ben Luca, ik ben 12 jaar en ik hou van voetbal en gamen. Ik voetbal bij HCSC en we zijn bijna kampioen. Ik zit in groep 8 van de Lichtlijn. Mijn meester is de bekende Arnold Kramer?. Na de vakantie ga ik naar de havo. Best wel spannend maar ik heb er ook erg veel zin in. Ik heb ook erg veel zin in om naar club te gaan. Ik hoop dat ik wat later mag blijven van m’n ouders dan ze nu zeggen. Op 30 juni word ik de kinderkerk uitgegooid.
Groetjes Luca


Nieuws kinderkerk mei 2019
Op het moment dat ik dit stukje van de kinderkerk voor het maandblad tik, Is de Paasdienst nog in voorbereiding.
Met de kinderen hebben we ons voorbereid op Pasen door het zingen van Paasliedjes en het vertellen van verhalen over Pasen en het maken van werkjes voor Pasen, die u waarschijnlijk wel in de kerkzaal hebt gezien tijdens de Paasdienst.
Wij hadden, als team, besloten om een voorstel te doen richting de kerkenraad om het rondbrengen van de Paasplantjes voor oudere en zieke mensen uit de gemeente, niet alleen aan de kinderen en hun ouders te vragen maar meer gemeentebreed te laten doen. Andere jaren ging het nogal moeizaam om alle plantjes ‘kwijt’ te raken. Dit jaar ging dat een stuk beter; al na 1 keer waren alle plantjes weg en we hebben al gehoord van mensen die een bezoekje en een plantje hebben ontvangen, dat die daar erg blij mee zijn en dit zeer hebben gewaardeerd, ze voelen zich toch meer een onderdeel v.d. gemeente door zo’n Paasgroet.
Naast het bespreken v.d. Paasdienst hebben we ons tijdens de laatste vergadering nog bezig gehouden met andere zaken.
We hebben het gehad over het meezingen van de kinderen met de backinggroep m.b.v. een microfoon. Als het goed is, hebben de ouders van de kinderen die met de microfoon mee zingen, een rooster gekregen zodat ze weten wanneer hun kind aan de beurt is. We hopen hiermee te bereiken dat het minder vaak voor komt dat de kinderen die op de lijst staan, er niet zijn.
Blijft u voor ons bidden, we hebben het nodig, ook zo aan het einde van ons seizoen waarin we weer allerlei zaken gaan voorbereiden, zoals de doorstroomdienst waarin de oudste kinderen doorstromen naar de jeugdclub en de organisatie van een gezellige ochtend als afsluiting.

Gods zegen toegewenst, Namens het kinderkerkteam,
Klaske

Bijdrage Hanna
Hallo gemeente.
Deze keer is het de beurt aan mij om mij voor te stellen.
Mijn naam is Hanna en ik ben 13 jaar en ik kom uit Den Helder. Ik zit op het beroepsonderwijs aan zee in Den Helder en zit op VMBO klas 2. Ik kom al een hele tijd in de kerk en ik help al 2 jaar als hulp in de kinderkerk.
Ik vind het leuk om met kinderen te werken want er gebeuren altijd wel leuke dingen.
Groeten Hanna


Nieuws kinderkerk april 2019
De vorige kinderkerkvergadering had ik het voorrecht om de vergadering te openen. Ik had net daarvoor een kaart gekregen met de volgende tekst:“Gisteren is voorbij, morgen komt nog en vandaag helpt de HEERE”.  Daarna heb ik een stukje gelezen uit een uitleg van een G.O.G. les over Jozua 1: 1-9. Jozua wordt aangesteld als leider v.h. volk en vindt dat erg eng. De les die we daar uit kunnen trekken is dat, als God ons een opdracht geeft, we er ook op mogen vertrouwen dat Hij ons helpt die taak uit te voeren. Voor de kinderen, met hun ‘kinderlijk’ geloof is dat makkelijker dan voor ons als volwassenen.
De kinderen kijken, net als wij, al uit naar het Paasfeest. U bidt toch ook voor de voorbereidingen? Wij willen u ook, als gemeenteleden, vragen om na te denken of u ergens in de weken voor de Pasen (21 april) tijd heeft om een paasplantje te brengen bij een gemeentelid die niet meer in de dienst kan komen. Wij zorgen voor de plantjes en adressen en een groet erbij. Wilt u erover nadenken?
Het bidden met elkaar en voor de mensen die in de mededelingen zijn genoemd, gaat steeds vrijmoediger en dat is fijn om te merken.
Ook hebben de kinderen mee mogen maken dat er mensen toegevoegd werden als lid van onze gemeente. Ondanks dat het een lange zit voor ze was, is het goed dat ze dit soort dingen toch mee maken. En doordat onze oudste Richard, die ook een tijdlang kinderkerkmedewerker is geweest, ook alles van de formulieren die gebruikt worden bij een bevestigingsdienst, ‘vertaald’ had voor de kinderen, was het toch goed voor hen te volgen.
Deze keer stelt onze nieuwe hulp Fenna zich voor aan u als gemeente.

Veel leesplezier gewenst, Namens de kinderkerkleiding,
Gr. Klaske

Bijdrage Fenna:
Hallo allemaal,
Het is nu mijn beurt om even wat over mijzelf te vertellen.
Mijn naam is Fenna en ik ben 17 jaar oud. Vorig jaar heb ik mijn examens gedaan en ik ben nu gestart met een mbo opleiding. Ik doe de opleiding interieuradviseur op het HMC in Amsterdam. De opleiding gaat tot nu toe goed en ik heb super lieve mensen hier op school, dus heb het erg naar mijn zin.
Verder vind ik het leuk om naar de sportschool te gaan, alleen heb ik hier door mijn opleiding jammer genoeg niet meer zo veel tijd meer voor. Ik vind het ook super leuk om lekker met vrienden wat leuks te doen :).
In de zomervakantie ben ik met Jane, Annabel en Lynn naar Teenstreet geweest (en nog veel meer mensen van de kerk). Dit is een christelijk internationaal jeugdkamp met in totaal ongeveer 3000 jongeren, en ook nog heel veel medewerkers. Je doet zoveel leuke dingen daar en ontmoet zoveel leuke mensen uit zoveel verschillende landen. Het is echt super gaaf en ik kijk er eigenlijk stiekem al het hele jaar naar uit om weer heen te gaan. Ook gaan we dit weekend (als jullie dit lezen is het al geweest 🙂 ) naar mini- Teenstreet, dit is een kleinere versie van Teenstreet maar dan voor alleen Nederlanders. Dus daar hebben we ook super veel zin in.
Verder heb ik een aantal jaar crèche gedaan.  Ik vond dit erg leuk, maar ik heb toch besloten om nu te gaan helpen bij de kinderkerk. Ik ben hier zelf ook mijn hele jeugd heen geweest en heb het altijd hartstikke naar mijn zin gehad, dus ik vind het leuk dat ik hier nu ook mag helpen.
Zelf zit ik ook nog op club, dit is altijd erg gezellig . Ook vind ik het een hele fijne plek om te zijn. Het geloof en het leven kan soms erg lastig zijn en op club kun je hier ook echt over praten, dus ik ervaar dat echt als iets heel fijns. Ook wil ik de leiding erg bedanken dat ze dit iedere week mogelijk maken en het met ons volhouden. 🙂
Nou dat was het even in het kort.
Veel groetjes van Fenna


Nieuws kinderkerk maart 2019
Onze laatste vergadering (en de eerste van 2019) was op maandag 4 februari. Omdat dit ook de vergaderavond van onze kerkenraad was en we dus niet in deze ruimte terecht konden, zijn we met z’n allen gezellig naar de warme en knusse woonkamer van Gerard getogen waar de thee met lekkere koekjes al klaar stond. De agenda hadden we al toegestuurd gekregen en de notulist Desiree was ook al bekend.
De vergadering werd deze keer geleid door onze voorzitter Dianna. Onze andere voorzitter Gerard deed een Bijbellezing en het gebed. Dit kan overigens ook door een ander gedaan worden hoor.
De notulen v.d. vorige vergadering werden doorgenomen en vooral de actiepunten vragen altijd wel wat tijd. Welke punten zijn gedaan en kunnen dus geschrapt worden, welke punten blijven staan omdat ze nog niet zijn gedaan.
We evalueren ook altijd de afgelopen zondagen en nu was dat ook het kinderkerstfeest.
Over het kinderkerstfeest kwamen alleen maar positieve reacties, zowel vanuit ons team als vanuit de gemeente. Het enige ‘leerpuntje’ dat we eruit hebben gehaald, was het geluid. Het bleek dat de kinderen niet allemaal zo goed te horen waren, achter in de zaal. Misschien dat we dit jaar dus kiezen voor 2 x een generale repetitie.
De afgelopen zondagen kwamen ook aan de orde. Natuurlijk dragen we ook mondeling en via de mail aan elkaar over maar eens echt over persoonlijke ervaringen praten, is prettiger om op deze manier te doen.
Er komen dan punten aan de orde zoals: Hoe om te gaan met bepaalde kinderen/situaties. Vaak staan we er als team wel hetzelfde in, maar soms kunnen we elkaar ook heel goed aanvullen of met tips helpen. Momenteel behandelen we het Bijbelboek Jozua uit de G.O.G. lessen.
Na het plannen van een nieuwe vergadering en de rondvraag sluiten we altijd af met een dankgebed. We zijn heel blij met elkaar als team, met u als gemeente, met de kerkenraad maar bovenal met onze Hemelse Vader waar we elke keer weer steun en liefde van ervaren.
Namens de kinderkerkleiding,
Klaske v.d. Graaf

Hieronder leest U deze keer een stukje van Daan, hij draait ook mee als hulp bij de jongste groep, de Zwaluwen, en stelt zich hieronder voor.  Fenna zal in het maandblad van april iets over zichzelf vertellen.

Bijdrage Daan:
Hallo, ik ben Daan. Ik zit in 2 Havo van het junior college in Julianadorp. Ik ben 13 jaar en sport veel. Ik speel drie keer in de week voetbal, op dinsdag en donderdagavond trainen en zaterdag de wedstrijd. Op woensdag ga ik naar tennisles. Ik tennis met mijn nicht Jane en dat vind ik erg gezellig. Ik zit nu ongeveer 2 jaar op tennis. Ik voetbal al vanaf mijn 6e. Ik vind het leuk om actief bezig te zijn. Stilzitten is niet zo mijn ding. Ik vind het ook heel leuk om op wintersport te gaan. Ik heb leren skiën toen ik drie jaar was en nu vind ik het heel leuk om te snowboarden. Sinds kort ga ik ook af en toe naar de sportschool. Ik hou ook van gamen. Ik help graag bij de kinderkerk. Dit vind ik erg leuk, want ik vind het leuk om met kinderen om te gaan en ik vind het leuk om de verhalen van vroeger te horen die ik zelf in de kinderkerk ook gehoord heb.


Nieuws kinderkerk februari 2019
Voor God maakt het niet uit wie we zijn, maar wie HIJ in ons leven kan zijn!
Allereerst een heel gezegend nieuwjaar toegewenst voor u als gemeente, namens de kinderen en leiding van de kinderkerk.
Heeft u ook zo genoten van het optreden van de kinderen tijdens het kinderkerstfeest? En heeft u uzelf nog terug gezien op oude foto’s en/of filmpjes? Het is fijn om zo met elkaar op te trekken en te ontdekken dat sommige gemeenteleden al vele jaren met ons optrekken en deel uit mogen maken van de gemeente.Op eerste Kerstdag hebben we met de kinderen nog een kerstfilm bekeken en de zondag daarop hebben we nog een verhaal uit het Nieuwe Testament behandeld, de 12-jarige Jezus in de tempel en daarna zijn we weer terug gegaan naar de G.O.G. lessen zoals we die voor de kerstverhalen ook al behandelden. We behandelen nu de verhalen uit het Oude Testament van Mozes.

Mara en Fien hebben allebei een leuk stukje geschreven en in de voorstelronde stelt Irene zich dit keer voor.
Wij hopen en vragen u ook om te blijven bidden en danken voor de kinderkerk.

Punten om voor te danken zijn:

  • Dat we zo’n mooi en zinvol kinderkerstfeest hebben mogen vieren waar iedereen bij betrokken was. (ook de kinderen die geen rol hadden in de musical en die u dus niet op het podium heeft gezien, bijv. Nathan die zijn moeder Wendy hielp bij de beamer en Jiré die bij de deur u een hand heeft gegeven en u welkom heette, goed gedaan hoor mannen!!)
  • Dat we zulke mooie ruimtes hebben om kinderkerk te houden.

Punten om voor te bidden zijn:

  • Wijsheid, liefde en geduld voor de leiding om om te gaan met de kinderen en ze op de juiste manier over God en de bijbel te vertellen
  • Voor meer kinderen
  • Liefde van de kinderen voor elkaar

Groeten van Klaske, namens alle leiding.

Bijdrage Mara:
Hallo ik ben Mara, ik heb meegedaan aan de kerst musical. De musical ging over mensen in een te huis waar bezuinigd moest worden dus was er geen geld voor een kerst diner. Omdat er klachten waren moest een inspecteur een onderzoek instellen. De bewoners gingen helpen om er toch een fijn kerstfeest van te maken. De rol die ik mocht spelen was mevrouw Zuurpruim. Ik was eerst heel gemeen, maar later werd ik zo geraakt door het kerstverhaal dat ik mijn hart aan God gegeven had. Ik vond het heel leuk om te doen en ik hoop dat we de volgende keer weer een musical gaan spelen.

Bijdrage Fien:
Hallo allemaal,
Deze maand mag ik een stukje schrijven voor het maandblad.
Ik ben Fien en ik ben 5 jaar oud.
Mijn vader en moeder zijn Martijn en Jolyn en mijn broer heet Bo.
En opa Freek en oma Hillie zijn mijn opa en oma.
Elke zondag gaan we naar de kerk. Dat vind ik heel leuk want ik mag al naar de kinderkerk. Daar leren we verhalen uit de bijbel en gaan we vaak knutselen. Maar wat ik het allerleukst vind, is zingen op het podium met de microfoon. Ik heb van sinterklaas een cd speler met microfoon gekregen zodat ik goed kan oefenen.
Door de weeks zit ik op school. Ik zit al in groep 3 en vind het daar erg leuk want ik leer daar lezen en schrijven. Dat kan ik al best goed. Verder zit ik nog niet echt op een sport maar ik ga wel twee keer in de week naar zwemles. Als ik mijn zwemdiploma heb mag ik op een sport van papa en mama. Het liefst wil ik dan op turnen.
Mijn hobby’s zijn verder lezen, knutselen en met vriendinnen spelen.
Ook vind ik het heel leuk om bij de opa’s en de oma’s te logeren.
Groetjes van Fien

Even voorstellen: Irene
Hallo gemeente,
Deze maand is het aan mij de beurt om mezelf voor te stellen. Ik ben Irene en ik ben achttien jaar. Ik woon in Den helder en werk op het moment bij de Albert Heijn. Daarnaast vind ik het ontzettend leuk om te volleyballen. Als kind vond ik het vroeger altijd ontzettend leuk in de kinderkerk. Je maakte nieuwe vrienden en leerde veel over de bijbel. Toen ik 12 jaar werd en naar de middelbare school ging ben ik gaan helpen bij de kinderkerk. De eerste 4 jaar was ik hulp, ik begon in de jongste groep. Later toen ik wat ouder werd ging ik helpen bij de oudste groep. Vanaf 16 mocht ik assistent worden bij de oudste groep. Dit betekent dat ik help met het voorbereiden van de kinderkerk. Ik bedenk een werkje, een quiz, een spelletje of ik doe het verhaal. De uitdaging van het verhaal is altijd om de aandacht van de kinderen er zo goed mogelijk bij te houden. Hierdoor ontstaan er wel eens wedstrijdjes wie het verhaal (als puzzel) het snelst in elkaar heeft gezet. Of een bingo met woorden uit het verhaal die ze moeten afstrepen. Ik vind het erg leuk om te helpen en te zien hoe de kinderen het naar hun zin hebben.
Groetjes, Irene


Nieuws kinderkerk december 2018
Naast de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest, zijn we momenteel nog bezig met het behandelen van de lessen over Mozes. We hebben besloten om voor beide groepen dezelfde lessen te behandelen. Dit werkt beter omdat we ook wel eens groepen samen moeten voegen.
De laatste keer ging het over de tocht door de woestijn en het geklaag van de Israëlieten.
Op de vraag of de kinderen wisten wat er met het woord klagen bedoeld werd, kwamen verschillende antwoorden.
Er was een kind dat meteen een verhaal begon over de Israëlieten die klaagden omdat ze geen water en eten hadden in de woestijn. Een goed antwoord maar daarmee werd wel het gras voor mijn voeten weggemaaid, ha, ha. Ik wilde dat verhaal nl. gaan vertellen. Toen ik dat vervolgens ging doen, uit mijn hoofd, verbaasden sommige kinderen dat ik dat uit mijn hoofd deed en er was een kind dat zich afvroeg of ik soms de HELE BIJBEL uit mijn hoofd kende. Een ander kind reageerde met een opmerking: Ach, wij moeten toch ook spreekbeurten op school houden??
Toen de vraag kwam of zij zelf ook wel eens klagen, kwamen er veel verhalen los over oudere broers en zussen die veel aan het klagen zijn maar er waren ook enkele kinderen die toegaven te klagen over bijv. huiswerk of het feit dat ze hun telefoon voor een week kwijt waren omdat ze teveel geklaagd hadden over dat ze hem niet konden vinden in huis.
In het vorige maandblad heeft u de namen kunnen lezen van de leiding, assistenten en hulpen. Inmiddels hebben we er een enthousiaste hulp bij, nl. Jesse. Welkom bij de groep hoor Jesse!
Ik heb ook nog een stukje gekopieerd uit de Nieuwsbrief van Sunshine Corner en een stukje waarin onze nieuwe assistent Jane iets over zichzelf verteld.
Veel leesplezier toegewenst en dank u voor uw gebeden voor ons als leiding en voor de kinderen van de gemeente. We hebben het hard nodig.
Namens de kinderkerk, Klaske

Even voorstellen: Jane
Hoi lieve allemaal! In dit stukje kunnen jullie lezen wie ik ben en wat ik zoal doe.
Ik heet Jane en ben 15 jaar. Ik woon samen met mijn ouders (Ton en Marga) en mijn twee broers ( Nick en Dave) in Julianadorp. Ik kom mijn hele leven al in de VEG en heb daar veel geleerd over het geloof en heb de Heer daar ook leren kennen als mijn vader. Ik heb in de VEG ook vrienden en vriendinnen en ik vind het leuk om deze ook te zien en te spreken op vrijdagavond bij de jeugdclub.
De laatste drie jaar ben ik hulp geweest in de kinderkerk en dit jaar ben ik assistent geworden. Ik vind het heel leuk om de kinderen iets mee te geven over het geloof. Dit doen we door Bijbelse knutselwerkjes te maken en door lekker met ze te kletsen tijdens het knutselen.
Mijn vriendje heet Chad en hij is al een paar keer mee geweest naar club. Hij vindt het daar ook heel gezellig en interessant.
Ik ga in Schagen naar school en zit nu in 4 havo op het Regiuscollege. Ik denk dat ik later iets in de zorg wil gaan doen zoals hartfunctie laborant maar dat weet ik nu nog niet precies en vind het best lastig om nu al een keuze te moeten maken.
Als hobby speel ik graag piano en dat doe ik op gehoor, ik kan namelijk geen noten lezen. Ook zit ik op tennis en heb les samen met mijn neef Daan. Ik doe dit nu 1 jaar en vind het erg leuk. Laatst werden wij daar verrast door een bezoek van Piet Paulusma dat was best bijzonder en waren we zomaar op televisie bij het weerbericht Oant Moarn hahaha.
In de zomer ga ik met mijn ouders op vakantie met de caravan en mijn favoriete land is Croatië. Het is daar mooi en gezellig en ik probeer dan altijd nieuwe vriendinnen te maken en met een aantal heb ik nog steeds contact. Met onze familie zijn we twee jaar geleden op een cruise geweest naar de Caribbean dat was echt een super gave reis, Jamaica en zwemmen met dolfijnen vond ik echt geweldig! Wat heeft God toch een mooie natuur geschapen.

Als u nog meer over mij wilt weten of vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken op zondag in de kerk.
Liefs, Jane


Nieuws kinderkerk november 2018

We hebben onze eerste vergadering van dit nieuwe seizoen weer gehad.
De medewerkers Dianna  (voorzitter), Gerard  (voorzitter), Desiree , Amy  en Klaske zijn verdeeld over de Zwaluwen (jongste kinderen) en de Adelaars (oudste groep kinderen). Dit betekent dat we de groepen ook nog wel eens samen zullen voegen, omdat we anders niet uitkomen. Gelukkig heeft Daan-Peter het roostermaken nog op zich genomen t/m november en heeft Amy gezegd dat ze het daarna van hem wil overnemen.
Verder hebben we het nog over taakverdeling gehad. Gerard zocht altijd de liedjes v.d. maand uit en mailde die door naar de ouders en de zang- en muziekgroep, maar dat neemt Desiree van hem over, vanaf 1 januari. Verder blijven de taken ongewijzigd. Klaske blijft de stukjes voor het maandblad verzorgen, Dianna de verjaardagskaarten, Gerard de website etc.

Naast de medewerkers die als leiding meewerken, hebben we ook een aantal enthousiaste assistenten, nl. Tom, Evelien, Rebecca, Irene, Jane en Myrna. De hulpen zijn: Daan en Hanna.
Als leiding zijn we heel blij met de aanwezigheid van de assistenten en hulpen. Ze zijn onmisbaar!!  Een deel heeft zich al voorgesteld, deze keer kunt u een stukje lezen van Rebecca, zeker het lezen waard.

We zijn alweer aan het nadenken en praten over het Kerstgebeuren.
We zijn heel erg blij met onze kerkenraad die ondanks hun geringe aantal, toch heel erg betrokken is bij het kinderkerkgebeuren. We kregen dan ook na onze vergadering op al onze vragen een positief antwoord. Ook werd er zelfs opgemerkt door de kerkenraad dat ze nog geen notulen hadden ontvangen (wat klopte omdat we de vergadering door hadden geschoven).

Ik eindig met een dankwoord aan u als gemeente, de kerkenraad en natuurlijk onze Hemelse Vader die er voor zorgt dat wij dit werk mogen en kunnen doen!!
Gods zegen toegewenst uit Psalm 129:8b.

Namens de kinderkerk,
Klaske van de Graaf

Even voorstellen… (Rebecca)
Deze maand ben ik aan de beurt om iets over mijzelf te vertellen. Ik ben Rebecca, dochter van Henk en Yvonne. Ik ben 18 jaar oud en ik kom al mijn hele leven in de VEG. Ik heb twee zusjes genaamd Fenna (16) en Isa (14) en ik heb een relatie met Daniël. Dit jaar zijn er veel dingen veranderd in mijn leven, zo heb ik mijn Vwo-diploma gehaald en ben ik begonnen met de studie Moleculaire Levenswetenschappen aan de universiteit van Wageningen. Mijn studiekeuze zorgde ervoor dat ik op kamers moest, dus ik woon nu sinds begin september in Ede. Ook ben ik van de jeugdclub af en ga ik sinds dit jaar naar de jovo’s.

Heel veel is dus veranderd, maar de VEG niet. Onze kerk is echt een soort thuis voor mij en is dit altijd geweest. Ik heb enorm genoten van mijn tijd in de kinderkerk en op de jeugdclub. Ik vind het ontzettend belangrijk dat kinderen iets te horen krijgen over hoe groot en liefdevol onze God is. Dat kinderen samen met leeftijdsgenootjes kunnen zijn. Daarom ben ik nu ook assistent bij de kinderkerk, omdat ik hier graag aan mee wil werken. Ik ben al sinds mijn twaalfde betrokken bij de kinderkerk, toen nog als hulp. Langzamerhand ben ik doorgegroeid als assistent en elke keer weer geniet ik volop van de kinderen in de kinderkerk. Wie weet wordt ik nog eens leiding bij de kinderkerk of bij de jeugdclub…

Ik wil jullie vragen om voor de kinderen te bidden. Bid dat ze mogen zien hoe geweldig God is en hoeveel Hij van ze houdt. Bid dat ze altijd aan hun geloof mogen blijven vasthouden, wat er ook in hun leven zal gebeuren.

De volgende die zich voor zal stellen is Jane.

Liefs, Rebecca


Even voorstellen… (Evelien)

Beste gemeente,
Deze maand mag ik iets over mezelf vertellen. Ik ben Evelien en ik ben 19 jaar oud. Ik studeer verpleegkunde in Alkmaar en ik kan me geen mooier beroep voorstellen. Ik zit nu in het derde jaar en mag hopelijk volgend jaar afstuderen. De tijd die ik naast mijn studie overhoud besteed ik graag aan Roy (mijn vriend) en vriendinnen. Verder loop ik af en toe hard, maar ik hou er ook van om spelletjes te spelen en stukken te wandelen over het strand, door de duinen of in bossen. Dit klinkt allemaal erg actief, maar ik ben stiekem ook een beetje verslaafd aan Netflix.
Nu iets meer over de kinderkerk. Ik heb zelf als kind maar een half jaar in de kinderkerk van de VEG gezeten. Daarna ging ik naar de jeugdclub en nu volg ik Bijbelstudies bij Karel en Renate. Toen ik ongeveer 12 jaar oud was, begon ik als hulp in de crèche. Een aantal jaar later ben ik als hulp begonnen in de jongste groep van de kinderkerk en nu mag ik als assistent helpen in beide groepen. Dit houdt in dat ik samen met de leiding iets verzin waarmee we de ochtend kunnen vullen. Meestal betekent dit dat ik het verhaal mag vertellen of een knutselwerkje verzin. Het valt niet altijd mee om iets leuks en/of origineels te bedenken, het is iedere keer weer een leuke uitdaging!
Ik hoop dat ik de kinderen iets kan laten zien van wie God is en wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. Ik geloof dat iemand nooit te jong is om over God te leren!
In Mattheus 19:14 (BasisBijbel) staat dat Jezus zei: ‘’Laat de kinderen naar Mij toe komen en houd ze niet tegen! Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij.’’
Ik denk dat het een opdracht is van God om de kinderen over Hem te vertellen! Wilt u voor ons als kinderkerkteam blijven bidden dat wij dit met plezier mogen blijven doen? In het volgende maandblad zal Rebecca zich voorstellen.
Liefs, Evelien


Nieuws kinderkerk september 2018

Als kinderkerkleiding hebben we even vakantie gehouden en we zijn blij met de mensen uit de gemeente die voor de kinderen wilden ‘zorgen’ tijdens de diensten. Er is weinig te melden vanaf deze kant dus, we vergaderen weer op 3 september en hopen dan met Gods zegen en uw gebed weer aan een nieuw seizoen te beginnen. Er zijn wat kinderen overgegaan naar een andere groep maar zij hebben daar bericht van gekregen.
Deze keer stelt Myrna zich voor als onze nieuwe assistent. (zie haar stukje, na dit gedeelte)

Ook citeer ik een stukje uit de Nieuwsbrief van Sunshine Corner, samengesteld door Dik van der Sluis. In deze Nieuwsbrief staat het volgende, geschreven door iemand die mee was met een reis naar het kindertehuis van Sunshine Corner.
De avondsluitingen die we in de 4 huizen hielden, sloten we altijd af met gebed. De kinderen gingen met hun huisouders in het midden staan en ons team van 9 personen eromheen. Zo baden we voor hen. Dick Euser, de oudste van ons team is 91 jaar, sprak tenslotte de priesterzegen uit, Schitterend! Net zoals Jacob zijn zonen zegenden. Maar….ook de kinderen zegenden ons! Wij moesten in het midden staan en zij baden voor ons. Zo vrijmoedig. Zo mooi en indrukwekkend!

We hopen u hiermee weer een stukje informatie gegeven te hebben over zo’n belangrijke groep in onze gemeente en danken u voor uw steun en gebed voor ons als leiding.

Ik eindig met de tekst uit de Psalmen:
“Onze hulp is in de naam des Heren,
Die hemel en aarde gemaakt heeft!”
Psalmen 124 vers 8.

Namens de kinderkerkleiding,
Klaske

Even voorstellen… (Myrna)
Hallo gemeente,
Deze keer is het mijn beurt om me voor te stellen. Mijn naam is Myrna, ik ben veertien jaar en ik woon in Anna Paulowna. Ik ga in Schagen naar school, naar het Regius College. Op dit moment zit ik in vier VWO. Ik kom al mijn hele leven in de kerk en help sinds m’n twaalfde bij de kinderkerk. Tot nu toe ben ik altijd hulp geweest, maar dit seizoen draai ik voor het eerst als assistent. Met kinderen samen iets doen, vind ik altijd leuk en soms gebeuren er hele grappige dingen.

De volgende die zich voor gaat stellen is Evelien…..

Groeten Myrna


Nieuws kinderkerk juni 2018

We hebben onze laatste vergadering van dit seizoen alweer achter de rug. Dianna en Gerard hebben bewezen dat ze goede voorzitters zijn, we zijn blij met hen. Ook zijn we blij met Daan-Peter die dit jaar voor het laatst heeft meegedraaid met het kinderkerkgebeuren. Hij heeft gelukkig nog wel aangeboden dat we zijn hulp in mogen roepen als het nodig is en hij heeft nog op zich genomen om de gezellige ochtend die we altijd houden, als afsluiting, te organiseren.
Er valt altijd best veel te organiseren dus we zijn heel blij met dit aanbod. Deze ochtend hebben we gepland op zondag 8 juli. De week erna op 15 juli is er dan de gezinsdienst waarbij de kinderen die de kinderkerk gaan verlaten en doorstromen naar de club in het zonnetje gezet zullen worden.
10 juni willen we graag een medewerkersdag houden waarbij we met alle leiding (inclusief assistenten en hulpen) bij elkaar komen. Bidt u alstublieft voor een gezegende dag voor ons.
Een week erna op 17 juni, komen Dick en Paula van Sunshine Corner iets laten zien en vertellen over hun werk op de Filipijnen. We gaan dan met de kinderen iets knutselen om mee te geven voor de kinderen in het kindertehuis van Sunshine Corner.
Naast dit nieuws heb ik een stukje over mezelf geschreven in het kader van de voorstelronde die we als kinderkerkmedewerkers houden.

Tot slot wil ik u nog vragen na te denken over de zomer. Zoals u weet, houden we altijd even vakantie in de zomer en vinden wij het fijn als u als gemeentelid, een zondag van ons overneemt. Materiaal is aanwezig en we willen u altijd op weg helpen en er is voor elke zondag een zgn. achterwacht in gesteld die u kunt aanschieten als u het niet meer weet. Er komt een intekenlijst te hangen, achter in de kerk, dus als u uw naam wilt invullen op een zondag dat het u uitkomt?? We streven ernaar om voor elke zondag één of 2 volwassenen te hebben of een volwassene met een tiener als assistent. Dank u voor u meeleven en gebed voor ons en de kinderen van de gemeente.

Mara van Ham heeft ook een leuk stukje over zichzelf geschreven.

Even voorstellen… (Klaske)

Als laatste van de rij van de leiding van de kinderkerk, behalve de hulpen en assistenten, ben ik nu aan de beurt om mezelf voor te stellen.
Ik ben opgegroeid in een warm en liefdevol gezin waarin God en de Bijbel centraal stonden.
Mijn ouders hebben mij ook de liefde voor God bijgebracht en daar ben ik ze tot op de dag van vandaag erg dankbaar voor.
Op onze beurt proberen Ton en ik onze (klein)kinderen Stefan en Mandy met Luca en Tess, Tom, Rob ook een goed voorbeeld te geven en bidden wij voor hen.

Als tiener kwam ik in de VEG en was ik, samen met mijn beste vriendin Karin en met mijn iets oudere broer Jacob en zijn beste vriend Ton, een trouwe bezoekster van de vrijdagavondclub bij oom Gerrit en tante Gré. We hebben goede herinneringen aan deze avonden en ook aan de clubweekenden.
Op 1 van deze clubweekenden op Texel heeft Ton ook gehoor gegeven aan de uitnodiging van God om Zijn kind te worden en tijdens een ander clubweekend hebben mijn vriendin Karin en mijn broer Jaocb verkering gekregen en zo is mijn beste vriendin dus mijn schoonzus geworden.
Ondertussen zijn Ton en ik getrouwd vanuit de Hervormde Gemeente in Wieringerwaard waar we indertijd naar toe gingen en ik kinderwerk mocht doen en samen met Ton een jeugdclub(je) mocht leiden. We hebben onze eerste kindje Mandy daar ook laten dopen.
Toen we wisten dat we er nog een kindje bij zouden krijgen, hebben we de overstap gemaakt naar de VEG waar we nog wel wat mensen kenden van vroeger en de boodschap ons aansprak. Bovendien zagen we meer toekomst voor de kinderen in de VEG, die we op dat moment in de kleine gemeente in Wieringerwaard, niet zagen.
Ton en ik wonen in een mooi (vinden wij) huis in een rustig gebied aan de Balgweg. We hebben aan de voorkant het zicht op water van het Balgkanaal en achter kijken we op kleurige bollenvelden, echt een pracht. Aan de zijkant van ons huis hebben we nog een groot stuk tuin wat goed uitkomt want allebei houden we van tuinieren.
Ook wandelen, fietsen, lezen en puzzelen en met de kleinkinderen bezig zijn vind ik erg leuk.

Het kinderkerkwerk in de VEG doe ik al vanaf 2005, samen met onze zoon Tom. We draaien met veel plezier de oudste groep. Het is een groepje kinderen die op een leeftijd is dat je echt met ze door kan praten over ‘geestelijke’ dingen en dat is mooi om te doen.
Verder probeer ik zoveel mogelijk de diensten op zondagmorgen te bezoeken en de bidstonden op de donderdagavond. Ik merk dan elke keer dat ik er gezegend weg ga en hoop die zegen door te mogen geven aan anderen en aan de kinderen van de kinderkerk.

De volgende die zich voor gaat stellen is onze langst meelopende assistent, namelijk onze zoon Tom.
Gods zegen toegebeden allemaal en houdt u maar vast aan de volgend Bijbeltekst:
Matthëus 28 vers 20: “En zie Ik ben met u alle dagen der wereld tot aan het einde der wereld”.

Klaske

Bijdrage van Mara
Hallo allemaal ik ben Mara en ik ben 10 jaar en geboren op: 20 april 2008. Ik heb mijn moeder Desiree, mijn vader Thijs en mijn broer heet Daan. Mijn hobby’s zijn: paardrijden en tennis. Ik kom al mijn hele leven in de kerk. Ik ben ook gedoopt in de kerk op ik 8 maart 2009. Kwam ook in de crèche. Toen ik 4 jaar was ging ik naar de kinderkerk. Ik vind het leukste in de kinderkerk om te knutselen en ik vind het minder leuk om naar het verhaal te luisteren. Want ik vind het leuker om zelf te lezen, maar vind de verhalen wel erg leuk. Ik zing graag het liedje: Groot en geweldig.


Nieuws kinderkerk mei 2018

De Heer is waarlijk opgestaan!
Als het goed is bent u met Pasen begroet met deze woorden. Het is Pasen en dat is een feest!!
Wat mogen we blij zijn dat de Here Jezus voor ons op Goede Vrijdag aan het kruis is gestorven en met Pasen weer is opgestaan.

We hebben met de kinderen echt naar dit feest toegeleefd. Wat mogen we als gemeente blij zijn met zulke enthousiaste kinderen in de gemeente en met een oudste (Martin) die ondanks zijn drukke werk en gezin en andere bezigheden toch tijd heeft genomen om de Paasdienst voor te bereiden.

Al snel nadat we als kinderkerkleiding hadden aangegeven naar de kerkenraad dat we wel graag wilden weten wat het thema van de dienst zou worden, kwam er een verheugend berichtje binnen van onze broeder Martin, die deze dienst voor is gegaan. Hij had een leuk idee, u heeft het gemerkt als u in de dienst was: Martin heeft het Paasverhaal behandeld met iets spannends met kleuren.

Al snel was er een creatieveling onder ons (Dianna) die het idee had om bij het maken van de Paasuitdelers ook dezelfde kleuren te gebruiken en daar iets van te maken. Een aantal weken zijn de kinderen hiermee bezig geweest en hebben we het gehad over welke Bijbeltekst we er aan wilden hangen om aan de gemeenteleden mee te geven, u heeft het inmiddels al bewonderd.

De Heer is waarlijk opgestaan komt uit de NBG vertaling. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de tekst uit Lucas 24 vers 34 uit de Bijbel in Gewone Taal: “Jezus is opgestaan, het is echt waar!”

Desiree opperde gelijk dat zij de kaartjes met tekst wel wilde maken en toen hebben we nog een aantal zondagen met de kinderen, hulpen en assistenten besteed aan het vastmaken van de tekstkaartjes. We hopen dat we iedereen zo een geweldige boodschap mee mogen geven.

Als liedjes hebben we gekozen voor een bekend liedje met een aantal knappe solo zangeressen. Jolande deed de begeleiding op de piano waar we ook heel blij mee waren. Als slotlied kozen we voor een oude bekende; “Wij vieren feest”. Fijn om zo, al zwaaiend met slingertjes, het feest te mogen afsluiten met voor iedereen een kleurrijke herinnering om zelf te houden of weg te geven.

Na deze hele uiteenzetting over het Paasfeest nog even een stukje over de kinderkerk.

Wij hebben een aantal actiepunten die we elke keer weer door schuiven maar die zeker nog moeten gebeuren.  We willen graag na de zomervakantie het seizoen starten met een leuke middag waarbij ook vriendjes en vriendinnetjes welkom zijn. Ook een medewerkersdag staat nog in de planning.
Wilt u voor beide zaken bidden en ook voor de invulling van het zomerrooster? Zoals u wel weet van andere jaren, houden wij altijd even vakantie en vinden wij en ook de kinderen het fijn als er eens iemand anders voor de groep staat. Materialen genoeg aanwezig en wij willen u altijd en graag op weg helpen.

En ook Luca en Jesse van de oudste groep (de Adelaars) hebben hun best gedaan om iets te schrijven voor het maandblad. Zeker het lezen waard!
Namens de kinderkerk: Klaske

Bijdrage Jesse:
Hallo ik ben Jesse en ik ben 11 jaar. Ik ben geboren op 14 oktober 2006. Mijn hobby’s zijn voetbal, freerun en buitenspelen ik game soms wel maar ik speel liever buiten dan binnen zitten. Ik heb een gezin van 6 mensen een zus en twee zusjes ze heten Lynn, rosa en Marlou. Ik vind de here Jezus heel belangrijk in mijn leven. Ik vind het daarom ook heel belangrijk om naar de kerk te gaan en te leren over hem. Ik zit sinds mijn geboorte al op de kinderkerk. Ik vind het knutselen het leukst en minder leuk het verhaal om te luisteren.
Groetjes Jesse

Bijdrage Luca
Wat is Pasen? 

Dat Jezus uit de dood is opgestaan. Want Jezus had gezegd: Ik zal de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen. Jezus bedoelde hiermee dat hij aan het kruis zal sterven en na drie dagen zou opstaan.

Wat betekent Pasen voor mij?

Dat Jezus voor onze zonden aanzet kruis is gestorven en van ons houdt.

Wat gebeurde er toen Jezus aan het kruis was gestorven?

De aarde beefde, de rotsen spleten open en de graven gingen open.

Ik ken ook een mooi lied over Pasen. Als u op youtube dit intypt dan hoort u het ook: Samen op weg naar Pasen.

 

Groetjes Luca 


Nieuws kinderkerk maart 2018

Een meneer uit Iran die in zijn eigen taal iets op de groep van de Adelaars komt vertellen.
Dat is weer eens wat anders en de kinderen zijn erg rustig. Uiteraard begrijpen ze er helemaal niets van maar een slimmerik legt al gauw de link met het Bijbelverhaal. Juist, de torenbouw van Babel en de daarbij behorende spraakverwarring. Toen konden de mensen niet meer verder samen werken want God had hun taal verward (Babel betekent verwarring) en daarom gingen ze, zoals God ze geboden had zich verspreiden over de hele aarde. Na het verhaal  gingen ze aan de slag met een codekraker en tekenden ze een hoge toren op een rol papier.
Toen was de kerk alweer af en kwamen we aan het oefenen van het liedje van de maand niet eens meer toe. Maar het is fijn om zo met elkaar te praten  en te werken over de Bijbel en steeds dichter naar elkaar en naar God toe te groeien.
Bij de Zwaluwen wordt met spanning afgewacht wanneer ze in de nieuwe ruimte mogen! Het is natuurlijk de oude ruimte maar door alle werkzaamheden (allemaal heel erg bedankt!!) lijkt het wel nieuw.


De volgende medewerkster die zich voorstelt is Desiree.

Hallo allemaal,
Allereerst wens ik iedereen alle goeds en Gods zegen toe voor in het nieuwe jaar. Dit stukje schrijf ik in de eerste week van het nieuwe jaar. Het verschijnt wat later in het maandblad, maar ik vind dat je altijd iemand alle goeds en Gods zegen mag wensen.
Ik kom in de gemeente vanaf mijn 11e jaar. Inmiddels al ruim 27 jaar, time flies.
Mijn ouders (Jan en Janneke) werden uitgenodigd door Bert en Immy om eens in de VEG een dienst mee te maken. Ik mocht mee naar de huwelijksinzegening van Bert en Immy. Toen ik binnen liep voelde ik direct warmte en gezelligheid. Ik keek mijn ogen uit, want er was een band en de bandleden speelden mooie liederen. Niet van die saaie, die ik weleens in andere kerken hoorde. We gingen wat vaker heen en ik mocht dan naar de kinderkerk. Ik weet nog heel goed hoe ik de eerste keer het gebed afsloot. Richard had die ochtend de leiding en we zouden een rondje doen om te bidden en te danken. Dat is ook zoals wij het vandaag de dag in de kinderkerk doen. Iedereen krijgt de gelegenheid om ergens voor te bidden of te danken. Soms bespreken wij eerst voor wie of wat wij kunnen bidden. Je sluit af met ‘amen’ zodat diegene die na jou komt begrijpt dat hij/zij aan de beurt is. Hetgeen ik mij kan herinneren was dat ik zei: ‘hetzelfde als wat al die andere gebeden hebben.’

Ha, ha, ik had nog veel te leren! Het leukste aan de kinderkerk vond ik de kerstmusical. Ik weet nog dat ik iemand moest spelen die ruzie kreeg bij het optuigen van de kerstboom. De kerstbal moest uit de boom en stuk op de grond vallen. Toen die niet kapot viel, wilde ik hem met mijn voet stuk trappen, maar de souffleur vond dat geen goed idee.
Toen ik naar de club ging, ben ik direct assistent geworden in de kinderkerk en mag ik sinds vele jaren een van de groepen leiden.
Een van de bijzondere momenten was dat ik mij op 12 jarige leeftijd liet dopen samen met mijn moeder en mijn zus (Marga).
Op 1 september 2000 ben ik getrouwd met de liefde van mijn leven, Thijs en wij hebben 2 kinderen mogen krijgen, Daan (12 jaar) en Mara (9 jaar).
Ik werk nu al 12 jaar bij de bibliotheek als ‘manusje van alles’ zeg ik altijd zelf. Ik ben de directiesecretaresse, preventiemedewerker en geef leiding aan de afdeling ondersteunende diensten, waar de personeels-salarisadministratie en transport onderdeel van uitmaken. Hiervoor heb ik gewerkt in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis als hoofd medisch secretariaat Radiotherapie. Een hele leuke en uitdagende baan, maar vanwege het vele reizen en Daan toentertijd op komst, besloot ik een baan dichter bij huis te zoeken. Het heeft zo moeten zijn, want toeval bestaat niet zeg ik altijd. Ik las ‘toevallig’ een advertentie in een krant die ik nooit lees en daarin stond ‘coördinator uitleenteam’ bij de bibliotheek. Tijdens mijn sollicitatiegesprek gaf ik aan dat ik niet heel veel boeken lees, maar dat was gelukkig geen pre voor deze functie. In 2008 kreeg ik de functie die ik nu nog heb en voer deze met veel plezier uit. Al is het dienstverband in de jaren wel flink uitgebreid naar nu 32 uur per week.

Wat heeft God in petto voor u, voor jou, voor mij in 2018? Een stukje uit Jesaja 43: ‘Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien, want Ik, de Heer, ben je God de Heilige van Israël, je redden. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Wees niet bang, want ik ben bij je!’

De volgende medewerker die zichzelf voorstelt is Daan-Peter.

Lieve groet, Desiree


Nieuws kinderkerk februari 2018

Na een drukke periode voor het kinderkerstfeest waarin we elkaar, als medewerkers, heel veel ‘bestookten’ met mailtjes, soms wel een keer of 5 per dag (gaan we dit jaar anders doen, hebben we al besloten), kunnen we terug zien op een mooi Kinderkerstfeest waarin de geboorte van onze Heer en Heiland centraal mocht staan. Nu gaan we weer even een rustigere tijd tegemoet.

We kijken uit naar het moment dat we weer in de Zwaluwenruimte mogen kijken en verblijven.

Bij de Adelaars werken we met onlinelessen (G.O.G.) en hebben we het leven van Paulus net afgesloten. We gaan nu weer terug naar het begin van de Bijbel.

De Zwaluwen hebben zo een eigen methode, zij zijn bezig met het Bijbelboek Daniel. Het is steeds weer een uitdaging voor de assistenten om een leuk en uitdagend en voor alle leeftijden passend werkje te vinden maar het komt altijd goed. En anders zijn er altijd nog reservewerkjes waar de kinderen uit kunnen kiezen.

Wat betreft het Kinderkerstfeest: ik heb Naomi gevraagd om iets hierover te schrijven. Dat heeft ze heel mooi gedaan, ze schreef zelfs 2 stukjes: eentje voor het feest en eentje na afloop. Dank je wel hoor, Naomi, goed gedaan.
Ook gaan we verder met het voorstellen van onze medewerkers. Amy heeft dit keer iets over zichzelf geschreven.

Wij hopen en merken ook dat u voor ons blijft bidden.
Namens de kinderkerk medewerkers,
Klaske


Hallo gemeente ,
Dit jaar gaan we aan de hand van foto’s een verhaal vertellen bij het kinderkerstfeest.
Het verhaal gaat over een meisje dat een stukje ging voordoen bij het kerstverhaal op school. Ze kreeg niet het stukje wat ze graag wilde doen, maar moest wat anders doen. Ze ging boos naar huis en toen haar vader kwam ging ze met hem praten.
Met foto’s zal het verhaal vertelt worden.
Groeten van Naomi

Ik vond leuk aan het kerstfeest dat we grappige foto’s van het verhaal hadden.
Ook het zingen met de kinderen op het podium ging goed en was leuk.
Het was een heel fijn kerstfeest en alles was leuk.
Groetjes Naomi


Beste gemeente,
Mijn naam is Amy en ik ben op dit moment van schrijven 19 jaar oud. Dit jaar doe ik eindexamen op VWO niveau en daarna wil ik graag pedagogische wetenschappen studeren op de Universiteit van Amsterdam.
Toen ik naar de brugklas ging en dus van de kinderkerk af, ben ik gelijk begonnen als hulp in de kinderkerk. Hierna werd ik gevraagd als assistent en niet zo heel lang daarna ben ik lid geworden van de gemeente en leiding geworden bij het kinderkerkteam.
Al van jongs af aan kan ik t goed vinden met kinderen. Daarom vind ik het dan ook erg leuk, als ik weer aan de beurt ben om kinderkerk te doen.
Dit waren een paar dingen over mijzelf. In het volgende maandblad zal Desiree wat over zichzelf schrijven.

Met vriendelijke groeten,
Amy


Nieuws kinderkerk december 2017/januari 2018
Zo half november hebben we het als kinderkerkleiding al best druk met de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest. Zoals u misschien wel weet, zal dit feest dit jaar gehouden worden op zondag 24 december.

Om iedereen wat te ‘ontlasten’ hebben we voor dit jaar gekozen om niet meer op de zaterdagmiddagen te oefenen en van de  kinderen en de ouders te verwachten dat ze elke keer extra komen. We gaan dit zoveel mogelijk doen tijdens de zondagochtenden. We zien er erg naar uit om u te laten zien wat we met de kinderen ingestudeerd hebben. Zoals elk jaar houden we onszelf en elkaar voor dat we niet moeten vergeten waar het uiteindelijk om draait: niet om het neerzetten van een mooie show maar om het herdenken van de geboorte van onze Redder en Zaligmaker, gekomen als een klein baby’tje om later te sterven aan een kruis zodat Zijn Vader ons kan vergeven van onze zonden.

Nog even wat praktische dingen:
Zoals u misschien al gezien of gehoord heeft, kunnen wij momenteel geen gebruik maken van de ruimte van de Zwaluwen, die wordt helemaal opgeknapt met een nieuwe vloer, een nieuw kleurtje op de muren etc. etc. Wij zijn hier erg blij mee, in de tussentijd maken de Zwaluwen gebruik van de ruimte naast de Adelaarsruimte.

Bij de Adelaars zijn we gestart met het werken uit een schriftje die de kinderen elke week mee naar huis krijgen met daarin een leesrooster en wat vragen over het behandelde Schriftgedeelte. Het is de bedoeling dat de kinderen het schriftje de week erna weer meenemen. Sommige kinderen zijn daar heel goed in, bij andere kinderen moet het nog wat groeien maar wij denken dat het goed is dat de kinderen al jong leren om zich niet alleen op zondag maar ook door de weeks met God en de Bijbel bezig te houden en willen dat stimuleren. Bovendien merken we dat de behandelde verhalen beter onthouden worden als de kinderen ze zelf nog eens nalezen en er mee aan de slag gaan.

We vinden het fijn om te merken dat u als gemeente belangstelling heeft voor wat er gebeurt in de kinderkerkruimtes en voor ons en de kinderen bidt. (op de bidstond of thuis). Juist in deze drukke tijden merken we dat het aantal kinderen soms wat weinig is en dat vinden we jammer. Trouw zijn is belangrijk, ook voor kinderen. Wij doen ons best om de kinderen zoveel mogelijk over God te leren en dat op een zo leuk en goed mogelijke manier te doen, doet u, als ouders/grootouders met ons mee?

Klaske


Hieronder de bijdrage van Mandy (november 2017)

Hallo gemeente,
In het vorige maandblad heeft Dianna iets over zichzelf verteld en nu ben ik aan de beurt.
Mijn naam is Mandy. Sinds 4 jaar getrouwd met Stefan en samen trotse ouders van Luca (2,5 jaar) en Tess (10 maanden). We wonen nu nog in Den Helder maar gaan rond maart/april in Julianadorp wonen.

Ik werk drie dagen in de week als administratief medewerkster bij Bakker & Schilder Transport in ’t Zand en verder ben ik natuurlijk veel met de kinderen bezig. Ik lees graag een boek, al komt het daar niet altijd van, en hou van creatief bezig zijn.

Ik kom als sinds kleins af aan in deze gemeente en ging hier ook naar de kinderkerk. Toen ik over ging naar club, begon ik als hulp in de kinderkerk. Van daaruit groeide ik door naar assistent, waarbij ik de werkjes mocht voorbereiden, kon ik mooi mijn creativiteit in kwijt! Vorig jaar oktober heb ik belijdenis gedaan in de gemeente en ben ik ook leiding geworden in de kinderkerk. Best even wennen, zo’n hele les voorbereiden, want het is meer dan alleen een verhaal uit de Bijbel vertellen. Ik ben leiding bij de jongste groep, de Zwaluwen, een fijne, gezellige groep en ik hoop dit werk nog vele jaren te mogen blijven doen. 🙂

In het volgende maandblad zal Amy wat meer over zichzelf vertellen.


Nieuws Kinderkerk november 2017

We zijn weer met frisse moed aan onze eerste vergadering begonnen. We moesten het helaas zonder onze vertrouwde gezichten van Renate en Marga doen maar Dianna was als voorzitster een goede vervanger hoor en we zitten weer vol plannen voor het komende jaar. We hebben zelfs al over Kerst gepraat (eerste Adventszondag is 3 december) en we willen u graag iets meer vertellen over de leiding van de groepen en de manier waarop we werken.

De jongste groep, de Zwaluwen, wordt begeleid door Dianna, Amy, Mandy en Gerard. Assistenten zijn: Tom, Rebecca, Irene, Evelien. Hulpen zijn: Jane, Myrna, Hanna en Imre.
Er wordt gewerkt met de Bijbelverhalen uit de “De Bijbel Voor Jou” (kinderbijbel van J.H. Mulder- van Haeringen) worden chronologisch gevolgd en aangevuld met werkjes van internet. We zijn het vorige seizoen begonnen bij Genesis en zijn momenteel bezig met de verhalen over de profeten. En natuurlijk zingen we liedjes en besteden we op een laagdrempelige manier aandacht en tijd aan op een laagdrempelige manier aandacht en tijd aan het gebed. We werken uit de Startbijbel en met de lessen van:
https://www.bijbelgemeente.be/gog-lessen/

We zijn na de vakantie begonnen met het boek Handelingen.
De kinderen hebben ieder een eigen schriftje mogen versieren waarin ze hun werkje mogen plakken en een leesroostertje meekrijgen voor de komende week of de geleerde tekst, die ze dan voor zichzelf kunnen herhalen/leren. Het is de bedoeling dat de kinderen die elke zondag weer meenemen naar de kinderkerk.
Naast de verhalen oefenen we ook met het uit de Bijbel lezen en het uit ons hoofd opzeggen van de Bijbelboeken uit het Oude Testament en het hardop bidden.

We zijn ook een keer in de dienst gebleven tijdens een bevestiging van nieuwe leden en willen in het komende seizoen nog wel een aantal zondag plannen om in (een deel van) de dienst te blijven zodat de kinderen hieraan kunnen wennen en we er nog met elkaar over kunnen praten.
Om onze lessen wat beter uit te kunnen werken gaan we in de toekomst gebruik maken van een digibord met beamer.
Om de mensen van de leiding wat beter te leren kennen, stelt elke maand zich iemand voor.
Deze keer is het de beurt aan: Dianna

Klaske

Dianna schrijft:
Hallo gemeente,
Klaske heeft mij gevraagd iets over mezelf te vertellen, dus hier volgt een poging:

Mijn naam is Dianna, ik ben geboren en getogen in Friesland en sinds 1999 woonachtig te Anna Paulowna. Ik houd ontzettend veel van mijn kinderen, Myrna en Mart (resp. 14 en 12 jaar) en ik mag graag zingen, lezen, wandelen, fietsen, dynamic-tennissen en Scandinavische en Engelse detective-series kijken.
Als ik het me goed herinner, ben ik in september 2008 teamlid geworden bij de kinderkerk, de periode dat ook Mart qua leeftijd naar de kinderkerk mocht, ‘simpel’ omdat het me werd gevraagd. Het is belangrijk om je steentje bij te dragen in de gemeente en kinderwerk past bij mij. Zo ben ik bijvoorbeeld ook al ruim 10 jaar vrijwilliger op een peuterspeelzaal voor 2 ochtenden in de week. Het verveelt echt nooit om samen met kinderen bezig te zijn!
Vanaf het begin sta ik in de kinderkerk voor de jongste groep en dit doe ik nog steeds met plezier. En ook de samenwerking met alle kinderkerkmedewerkers is altijd soepel verlopen. We kunnen het goed met elkaar vinden en vullen elkaar prima aan.

Binnen het team houd ik me graag bezig met de praktische zaken. Sinds dit nieuwe seizoen ben ik bovendien, samen met Gerard, in de voorzitters-rol gestapt. Dit was geen wens van me, maar is me overkomen, haha. Dat is wellicht wel een beetje mijn levensstijl: Geen grote dromen, maar ‘gewoon’ doen wat op je pad komt, in het vertrouwen dat de Here God alles leidt.
Natuurlijk heb ik nu nog niet alles over mezelf verteld, maar als jullie nog meer van me willen weten, mag je dat natuurlijk altijd persoonlijk aan me komen vragen…..

Voor de volgende keer geef ik het stokje over aan Mandy,

Tot ziens in de kerk!!!!
Dianna


Kinderkerk oktober 2017

Na een heerlijke vakantie is de kinderkerk zondag 3 september weer begonnen. Alle gemeenteleden die tijdens de zomerperiode zondagschool gedaan hebben: hartelijk dank! Vlak voor de vakantie zijn we met de kinderen naar Quelderduijn geweest om daar met spelletjes het seizoen af te sluiten. Een verslagje van deze morgen, geschreven door onze Klaske, heeft u nog te goed.
Gerard

Verslag afsluiting seizoen, door Klaske:
Op een zonnige zondag voor de grote vakantie gingen we met de kinderen van de kinderkerk op pad naar Quelderduijn om spelletjes te doen. In de kinderkerkruimte waren de kinderen nog erg rustig en stilletjes in afwachting van wat we gingen doen, maar toen ze ontdekten dat we naar Quelderduijn gingen om spelletjes te doen, was er geen ‘houden’ meer aan. Ze waren dolenthousiast en niet meer stil te krijgen voor de uitleg en ze kwetterden als jonge vogeltjes allemaal gezellig door elkaar.

Eerst werd er gevraagd om een kring te maken maar 1 slimmerik merkte op dat een kring toch altijd vierkant was dus na het vormen van een vierkante kring, volgde het maken van de groepjes d.m.v. aftellen, net als op de bidstond. Maar, net als op de bidstond, ging dat niet helemaal vlekkeloos en bleek er in 1 groepje 1 kind teveel te zijn, toevallig een vriendje van een ander kind. Er waren door de hulp van leiding, assistenten en hulpen genoeg mensen om bij elk onderdeel iemand neer te zetten en bovendien ook nog bij elk groepje een leider mee te laten lopen. Dit ging prima natuurlijk. Vooral omdat de oudere kinderen de jonge kinderen hielpen en ze echt met elkaar teams vormden.

De onderdelen eten en drinken waren natuurlijk favoriet maar ook het ballen gooien in dozen met gaten en punten erop vonden ze erg leuk. Myrna had speciaal voor deze ochtend een quiz gemaakt over dolfijnen dus daar weten de kinderen nu ook alles van! Er was ook een onderdeel waarbij de kinderen zoveel mogelijk woorden moesten bedenken beginnende met een V. Nou, toen iemand eenmaal bedacht had dat er ook getallen zijn die met een V beginnen, kwam er geen einde aan de reeks (denk maar aan vierhonderd, vierhonderd en een etc.) Maar als snel moest er weer gewisseld worden en gingen de kinderen creatief aan de slag waarbij ze met behulp van blaadjes en takjes en wat touw een vlinder mochten proberen te maken. Dit ging sommige kinderen goed af. Ook mocht er geraden worden hoeveel kleine balletjes er nu in een glazen pot zaten, maar hoeveel dat er nu waren??????????? Weet jij het nog Ton?

Op het midden van het grasveld zat/lag Marga lekker te zonnebaden met een kunstwerk naast haar, degene die de mooiste naam voor het werk bedacht, mocht het mee naar huis nemen! Marga, omdat het je laatste ochtend was dat je mee was, is het je vergeven hoor dat je alvast vakantie hield, ha, ha. We namen op deze ochtend ook afscheid van Marga en Renate met de kinderen. Het werd ingeleid door iemand van de leiding die vertelde dat juf Marga en Renate niet meer terug kwamen na de vakantie en er waren kinderen die een papieren bloem mochten geven. Sommige kinderen begrepen niet helemaal wat een afscheid betekende, denk ik, want die begonnen na de afscheidsspeech van juf Desiree, te joelen en te klappen.

Maar als team (en de kinderen ook) zullen we jullie heel erg gaan missen hoor en willen we jullie erg bedanken voor jullie inzet van al die jaren. Jullie hebben de kinderen iets heel waardevols mee mogen geven voor de rest van hun leven.

Namens de kinderkerk,
Klaske


Kinderkerk juli & augustus 2017

Hierbij weer het kinderkerknieuws voor de komende periode. Allereerst de vraag om kinderkerkleiding voor de zomerperiode. Tijdens de vakantie doet de reguliere kinderkerkleiding namelijk een stapje terug en willen we graag dat andere mensen uit de gemeente de zondagochtenden voor de kinderen verzorgen. Het gaat om de vijf zondagen tussen 30 juli en 27 augustus. We hopen dat u zich hiervoor wilt inzetten! Als u vragen heeft over het kinderwerk of om ideeën verlegen zit, schroom dan niet om een van de kinderkerkleiding een vraag te stellen. Wij helpen u graag op weg.

Dan volgen nog enkele data voor in de agenda.
Zondagochtend 9 juli sluiten we het kinderkerkseizoen af met een spelletjesochtend in Quelderduijn. Die week erna zullen we tijdens de gezinsdienst afscheid nemen van maar liefst zeven kinderen. Zij stromen door naar de jeugdclub en we hopen dat ze daar goede en leerzame jaren tegemoet gaan. Naast deze kinderen zullen ook Renate en Marga, twee echte ‘kinderkerkveteranen’, de kinderkerk verlaten. We gaan hen ontzettend missen, maar zijn tegelijkertijd heel dankbaar voor hun jarenlange inzet.

Een goede zomerperiode toegewenst!

Namens het kinderkerkteam,
Gerard Bras