Over ons

Een open en hartelijke groep mensen is misschien wel de beste omschrijving van de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder. 

De VEG in Den Helder is een Maranatha gemeente. Wij leven in de verwachting dat Jezus, binnen afzienbare tijd, de gelovigen, Zijn kinderen, zal komen halen. 

Als gemeente en individuele christenen hebben wij een opdracht van God gekregen. Deze staat in de Bijbel beschreven als zendingsopdracht of zendingsbevel. Deze opdracht hebben wij beschreven als missie zodat wij hier dagelijks aan herinnerd worden. 

De missie van de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder is:

  • Jezus Christus bekend maken aan mensen
  • zodat vernieuwing zichtbaar wordt door mensen
  • en God gestalte krijgt in mensen


God heeft deze opdracht gegeven omdat Hij zoveel mogelijk mensen wil redden.

“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17  God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.”
Joh 3:16-17 NBV21

Wij hopen je snel eens te ontmoeten!