De Zwaluwen

De jongste groep van de kinderkerk heet de Zwaluwen. Deze groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4 tot ca. 8 jaar.
Omdat we als kinderkerkleiding elk jaar met een andere hoeveelheid kinderen (en soms ook leiding) te maken hebben, verandert de hoeveelheid (en de samenstelling van de) groepen nog wel eens. Dit seizoen (2015 – 2016) draaien we met 2 groepen waarvan de eerste groep dus de Zwaluwen heet. Deze groep wordt geleid door Desiree van Ham, Dianna Roskam en Gerard Bras met als assistenten Mandy van de Graaf, Saskia de Haan, Tim Kramer en Dave Maarssen. Zij worden bijgestaan door een hulp. Het woord ‘zwaluw’ komt op verschillende plaatsen in de Bijbel voor. Zo zegt Psalm 84 vers 4: ‘Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.’ (NBV)
Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Zwaluwen.