Sunshine Corner

Sunshine Corner (SC) is een christelijk tehuis voor weeskinderen op de Filippijnen en sinds jaar en dag draagt onze gemeente Sunshine Corner een warm hart toe in de vorm van gebed en financiële ondersteuning. Nieuws omtrent SC verschijnt zo’n 2 x per jaar in ons maandblad en kan vanaf heden ook hier op de website worden gevolgd.

Veranderingen bij Sunshine Corner (november 2018)
Het komende jaar gaat er veel veranderen in Sunshine Corner. Lenie en Tito gaan per 1 maart 2019 met pensioen.
Ze hadden dit al twee jaar geleden aan ons verteld maar wij wisten niet hoe het dan verder moest.
We vonden het moeilijk omdat je van een afstand moeilijk kan bepalen wie er geschikt is. Hoe vinden we een goede nieuwe directrice? We hebben er veel voor gebeden en God heeft een geweldige oplossing gegeven.
Ghenee, hun dochter gaat het overnemen. Haar man Ace, staat achter haar en zal haar terzijde staan. Ghenee en Ace zijn beide advocaat en hadden een drukke baan. Ghenee raakte haar baan kwijt doordat haar baas kort geleden met pensioen ging.
Toen haar moeder Lenie zei dat Tito en zij ook binnenkort met pensioen gingen, heeft Ghenee er veel voor gebeden en gaf te kennen dat zij, als Dik en ik akkoord gingen ze eerst met ons wilde spreken over de mogelijkheden en consequenties over een eventuele opvolging en dan een beslissing zou nemen.
Dit was voor ons ook een antwoord op ons gebed! We hebben er met elkaar over gepraat en haar toen aangenomen als directrice. Ghenee zei dat ze in S.C.is opgegroeid en weet wat er allemaal speelt en nodig is. Deze beslissing heeft ook tot gevolg dat Lenie en Tito in het huis kunnen blijven wonen met de kinderen en kleinkinderen. Ze hoeven nu geen andere woonruimte te zoeken. God had het niet beter kunnen bedenken! We zijn Hem erg dankbaar voor deze oplossing!

Dik en Paula


Nieuws van de sunshine corner (november 2015)
Paula is net terug van haar reis naar Sunshine Corner. (Dik bleef deze keer thuis; hij gaat vanwege de hoge kosten 1 keer per jaar mee.) Paula heeft er een goede tijd gehad en kwam terug met goed nieuws over ons sponsorkind Christopher:
Christopher en zijn broer, Elgen, zijn teruggeplaatst bij hun familie! Hun vader heeft ze opgenomen in het gezin (moeder is niet meer in beeld), terwijl ze gewoon naar dezelfde school blijven gaan. Het gaat erg goed, SC houdt het een beetje in de gaten, maar is verder niet meer financieel betrokken. Voor de jongens is het goed dat ze terug bij familie zijn, familie is tenslotte voor altijd (en SC niet…..)
Christopher heeft dus geen sponsoring meer nodig en daarom hebben we nu een nieuw sponsorkind, Carla. Carla is geboren op 17 juli 2000. Ze heeft al heel veel meegemaakt! Toen ze 6 jaar oud was, heeft haar moeder het gezin in de steek gelaten. Een paar maanden later kreeg haar vader gevangenisstraf wegens diefstal. Carla belandde met haar 3 broers en zus op straat, ze werden uiteindelijk opgenomen in het gezin van hun tante. Dit bleek echter van korte duur: de 3 jongens werden al snel overgedragen naar een tijdelijk opvang centrum en haar jongere zusje werd ter adoptie aangeboden (!!!). Alleen Carla bleef bij haar tante wonen, maar kreeg niet de kans kind te zijn: ze moest hard werken in en om het huis en kwam vaak te laat (of helemaal niet) naar school! Toch bleek ze een goede leerling. Ze kwam, als beste van de klas, zelfs in aanmerking voor een speciaal programma, maar er was te weinig geld om aan alle extra projecten mee te kunnen doen.
Gelukkig woont ze nu sinds september 2014 in SC en heeft ze tijd en geld voor school en studie. Ze is vastbesloten de studie af te maken, omdat ze later graag lerares wil worden.

Carla is volgens Paula een lief en rustig meisje. We zijn blij haar nu vanuit onze gemeente te mogen sponsoren. Wilt u helpen haar financieel en in gebed te ondersteunen? Wilt u ook voor Christopher blijven bidden?

Namens de kinderkerkleiding,
Dianna